Ga naar inhoud

Crypto economics

Crypto economics

Cryptogeld is waarde in de vorm van een bedrag in een cryptovaluta (in het Engels ‘cryptocurrency’). Dit zijn digitale munteenheden, die gebruikt kunnen wordt als alternatief betaalsysteem naast de reguliere valuta uitgegeven door centrale banken (deze laatste valuta worden ook wel ‘fiat currencies’ genoemd om ze te onderscheiden van cryptocurrencies). 's Werelds bekendste en oudste cryptovaluta is de Bitcoin. In Nederland heeft de Bitcoin net als andere cryptovaluta de juridische status van ruilmiddel, maar niet die van geld.

Cryptogeld wordt over het algemeen geregistreerd in een decentrale datastructuur die bekend staat als een blockchain. Soms is er een aparte blockchain voor één cryptovaluta, in andere gevallen registreert één blockchain meerdere valuta en/of andere vormen van digitaal eigendom (zogenaamde tokens).

Over het algemeen worden cryptovaluta verkregen door het ruilen van giraal geld (zoals euros of dollars) voor de cryptogeld bij een online wisselkantoor (een exchange). Cryptovaluta kan ook worden verkregen in ruil voor goederen of diensten. Een voorbeeld van dat laatste is bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van computercapaciteit voor het in stand houden van het blockchainnetwerk, ook wel bekend als ‘mining’. De beheerders van deze zogenaamde mining computers worden beloond met cryptovaluta. Transacties in cryptovaluta kunnen ook geprogrammeerd worden in de blockchain zelf. Dit soort geautomatiseerde transacties worden ook wel slimme contracten (Engels: smart contracts) genoemd, en ook deze worden toegevoegd aan de blockchain en garanderen een controleerbare overdracht van de digitale tokens.

De blockchain fungeert als openbaar grootboek (Engels: ledger) dat decentraal is (verdeeld over een groot aantal computers wereldwijd). Bekende tokens met een eigen blockchain zijn Bitcoin, Litecoin en Dash. Binnen de blockchain kan niemand eerdere transacties wissen en aan het handelen hoeven geen tussenpersonen te pas te komen. Dankzij sterke cryptografie zijn de transacties in de blockchain onveranderbaar (Engels: immutable). Een risico van cryptovaluta is wel dat de tegenwaarde in fiat currency erg volatiel kan zijn. Dit wordt mede veroorzaakt doordat er geen centrale banken zijn die koersschommelingen proberen te dempen. Een uitzondering zijn zogenaamde ‘stable coins’, waar actief gewerkt wordt om de waarde te koppelen aan bijvoorbeeld de waarde van de euro of dollar.

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met:
over het bericht: Koen Hartog

Koen Hartog

Lead Use Cases

Michaël vd Poppe over Distributed Ledger Technology DLT op de financiële markt

Bekijk hier de video