Ga naar inhoud

Human Capital Agenda

Human Capital Agenda (HCA)

Aan het begin van een technologiecyclus is er nog weinig expertise of talent beschikbaar. Zo ook met blockchain. Kennis en kunde op dit gebied zijn schaars, zowel op informatie-technische als op sociaal-wetenschappelijke, economische, juridische, ethische en business thema’s.

De noodzaak voor organisaties om de eigen populatie tijdig en goed (her) op te leiden in nieuwe technologieën zoals blockchain blijft daarbij te vaak onderbelicht. Om snelheid en impact te kunnen genereren, is het noodzakelijk kennis en ambitie te creëren op verschillende niveaus binnen organisaties. In ambitieuze organisaties is een kritische massa van mensen nodig die in blockchain kunnen dromen, aansturen, ontwerpen, bouwen en beheren. Deze bestaande talent gap gaat een rol spelen in de internationale concurrentieslag om blockchaintechnologie. De Human Capital Agenda heeft als missie deze stroomversnelling binnen organisaties op gang te helpen.

Daarvoor zijn een viertal doelstellingen opgesteld:

  1. Blockchain versneld introduceren binnen het onderwijs
  2. Blockchain versneld introduceren binnen de organisaties (publiek en privaat)
  3. Kennisbehoeften in kaart brengen
  4. Onderwijs en organisaties verbinden
Blockchain versneld introduceren binnen onderwijs

Vanuit de Human Capital Agenda zal verder worden gewerkt aan het efficiënt en zo snel mogelijk distribueren van de beschikbare kennis binnen het onderwijs. Daarvoor is met behulp van coalitie-experts het 'Teach the Teacher' programma ontwikkeld. Professionals die dagelijks met blockchaintechnologie werken geven in hands-on sessies 'bijles' aan onderwijzers van universiteiten, hbo-instellingen en mbo-instellingen om te waarborgen dat de juiste, actuele kennis aanwezig is in de onderwijswereld. In kleinschalige bijeenkomsten met breakout-sessies worden docenten zodoende op de voor hun relevante onderwerpen (business, legal & tech) bijgespijkerd aan de hand van de meest recente ontwikkelingen. Daarnaast schrijven experts vanuit de coalitie mee aan onderwijsprogramma’s en minoren.

Blockchain versneld introduceren binnen organisaties

Ook binnen organisaties (publiek en privaat) is het distribueren van beschikbare blockchainkennis belangrijk. Vanuit de Human Capital Agenda is daarom een Blockchain in a Day programma ontwikkeld. Het doel van het programma is om deelnemers mee te nemen in de wereld van blockchain. Wat is de state of the technology en wat kun je er mee in je eigen organisatie? Tijdens het programma doen deelnemers kennis op over de technologie en de toepassing hiervan binnen de eigen organisatie. Na afloop moeten deelnemers geïnspireerd zijn om meer te willen leren over deze technologie en de mogelijkheden voor hun sector/organisatie.

Daarnaast heeft de HCA werkgroep eind 2019 de Nationale blockchain cursus gelanceerd. De Nationale blockchain cursus is een online cursus die gratis te volgens is. De cursus is bestemd voor iedereen die kennis wil opdoen over blockchain en de mogelijke toepassingen hiervan. De basis cursus bestaat in totaal uit zes modules en er zijn nieuwe modules in ontwikkeling die jaar worden toegevoegd.

Kennisbehoefte in kaart brengen: competenties & profielen

De coalitie onderzoekt doorlopend welke kennis-, vaardigheids- en gedragscompetenties nodig zijn in de diverse domeinen die voor het effectueren van blockchaintoepassingen relevant zijn. Doelgroepen daarbij zijn bestuurders, organisatiestrategen, enterprise IT-architecten, software developers, businessmanagers én professionals uit de vakgebieden human resources, finance, audit, logistiek, kwaliteit en compliance. De Human Capital Agenda heeft in 2019 een rapport gepubliceerd waarin de (kern)competenties en profielen van de blockchainprofessional van de toekomst beschreven zal worden, opgebouwd binnen het kader van het eCF. De competenties en profielen zijn opgesteld aan de hand van de inventarisaties naar kennisbehoefte en -aanbod.

Human Capital Agenda ICT

De HCA werkgroep van de Dutch Blockchain Coalition is onderdeel van een breder programma dat zich bezig houdt met de arbeidsmarkt, innovatie en ICT: de Human Capital Agenda ICT

HCA-ICT is een programma dat is opgestart vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat dat samen met haar partners als doel heeft om aan de groeiende vraag naar ICT-professionals te voldoen. 

Onder paraplu van de HCA-ICT werkt de DBC ook nauw samen met Human Capital werkgroep van de Nederlandse AI Coalitie.

Meer informatie over de Nationale blockchain cursus

Lees meer

Gerelateerd nieuws

over het bericht: Nationale Blockchain Cursus gaat samenwerking met Tech-Cursus.nl aan om ambitie te verwezenlijken
05 maart 2021

Nationale Blockchain Cursus gaat samenwerking met Tech-Cursu...

over het bericht: Gratis Nationale Blockchain Cursus voor iedereen
13 november 2019

Gratis Nationale Blockchain Cursus voor iedereen

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met:
over het bericht: Femke Bartelds

Femke Bartelds

Communicatieadviseur