Ga naar inhoud

Self-Sovereign Identity (SSI)

Self-Sovereign Identity (SSI)

Hoewel digitalisering een efficiëntieslag teweeg heeft gebracht in dergelijke processen van overheid en bedrijfsleven, heeft het ook geleid tot grotere risico’s voor de privacy en (cyber)veiligheid. Mensen en bedrijven zijn in toenemende mate slachtoffer van datalekken, waarna gelekte persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor bijvoorbeeld phishing en andere vormen van identiteitsfraude. In veel domeinen spelen soortgelijke problemen.

Desondanks ontbreekt in de meeste gevallen een gezamenlijke aanpak. Het gevolg is een wildgroei van losse identiteitssystemen en ketens, waarbij privacy, betrouwbaarheid en andere waarden telkens opnieuw moeten worden afgewogen en geborgd. Dat vergroot de kans op fouten en maakt het lastig voor gebruikers en toezichthouders om die systemen en ketens te doorgronden en te controleren en dus te weten of privacy en andere waarden voldoende beschermd zijn. De fragmentatie van identiteitssystemen en ketens zorgt tevens voor een gebrek aan interoperabiliteit: culturele, organisatorische, politieke, juridische en economische grenzen belemmeren het delen van data en de identificatie van mensen en organisaties. Dat is niet in de laatste plaats vervelend voor de mens die door al die verschillende situaties moet navigeren.

Dit moet beter en kán beter!

Daarom is Identiteit een van de belangrijke bouwstenen in een decentrale digitale infrastructuur. Binnen de Dutch Blockchain Coalition werken we aan een beter begrip van de (on)mogelijkheden van de technologie, de keuze voor waarden en normen en de daaruit voortvloeiende ontwerpkeuzes voor digitale systemen. Dat doen we onder de noemer Self-Sovereign Identity. We werken nauw samen met kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven in Nederland en Europa.

Naast onderzoek en visievorming, zoals het visiedocument DSSIF, werken we ook aan concrete use cases en infrastructuur. Het Dutch Digital Trust Network (DTN) is de infrastructuur waar we samen met anderen aan werken. Bijna alle use cases hebben een identiteits-component maar er zijn ook enkele use cases die gecentreerd zijn rond SSI, zoals de Carrière Wallets use case en de use case rond het Ondernemingspaspoort.

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met:
over het bericht: Alexander van den Wall Bake

Alexander van den Wall Bake

Lead Self-Sovereign Identity (SSI)

Gerelateerd nieuws

over het bericht: Dutch Self-Sovereign Identity Framework (DSSIF)
21 juli 2021

Dutch Self-Sovereign Identity Framework (DSSIF)

Gerelateerde use cases en projecten rond SSI

over het bericht: Carrière Wallets

Carrière Wallets