Ga naar inhoud

Standaardisatie

Standaardisatie

Naarmate transformatieve toepassingen van blockchain dichterbij komen, wordt het belangrijker dat de sociale, juridische, ethische en economische ruimte daarop is ingericht. Er moet een breed draagvlak en besef ontstaan voor het gebruik van blockchaintoepassingen. De Dutch Blockchain Coalition (DBC) werkt daarom aan dergelijke randvoorwaarden waaronder blockchain benut kan worden.

Toekomstbestendige nieuwe systemen en afspraken

Een grote opgave ligt in het ontwikkelen van standaarden ten behoeve van interoperabiliteit en betrouwbaarheid van de techniek en de informatie die wordt verwerkt via blockchainnetwerken. Het gaat dan bij voorkeur om wereldwijde standaarden en normeringen die ook compatibel moeten zijn met de Europese opvattingen, waarden, normen en regulering.

Blockchaintoepassingen krijgen maximale kracht als zij kunnen worden ingezet in complexe en tegelijk grootschalige contexten. Daarom is samenwerking nodig met Europese en wereldwijde stakeholders zoals de Europese Commissie en de European Blockchain Services Infrastructure (EBSI) maar ook partijen als Inatba en W3C.

Ook is intensieve betrokkenheid vanuit α-, β- en γ-wetenschapsdomeinen vereist. Niet alleen informatiekundige onderzoeksvragen komen naar boven maar ook vragen rond acceptatie en vertrouwen door burgers en bedrijven in de werking van blockchaintechnologie. Welke verwachtingen hebben burgers, klanten, bedrijven, beleidsmakers, financiers en aandeelhouders bij de transparantie die blockchain kan opleveren? Wat betekent voor deze partijen het leggen van een regierol bij eindgebruikers, ten dienste van de eigen privacy en security? Ook is onderzoek nodig naar het bouwen van de extreem veilige software voor smart contracts; naar hoe de aansprakelijkheid voor foutieve smart contracts afgewikkeld kan worden, en naar welke nieuwe (markt)rollen er zullen ontstaan. Het gaat bovendien over het opstellen van regulering die voldoende toekomstbestendig is.

Rol van standaardisatieorganisaties

De internationale standaardisatieorganisatie ISO is in het voorjaar van 2017 gestart met de wereldwijde standaardisatie van diverse aspecten van blockchain en DLT. Vanuit Nederland wordt hieraan een bijdrage geleverd door de NEN Normcommissie Blockchain. De Dutch Blockchain Coalition participeert actief in deze normcommissie en adviseert namens de achterban over voorgestelde standaarden.

De normcommissie Blockchain houdt zich onder andere bezig met thema’s als:

  • Security, privacy and identity
  • Smart contracts and their applications
  • Governance
  • Use cases
  • Interoperability

Wil je meer weten over de standaardisatie initiatieven waar DBC aan bijdraagt, of wil je hier zelf een bijdrage aan leveren? Neem dan contact met ons op!

Contactpersoon
over het bericht: Koen Hartog

Koen Hartog

Lead Use Cases