Break out-sessies

Hieronder vindt u een overzicht van de break out-sessies tijdens de DBC Conference. Dit overzicht wordt de komende weken verder aangevuld.
 • Bouwen aan een 'Network of Trust' voor Diploma’s : een Blockchain ecosysteem voor Europa
  In verschillende landen worden blockchaintechnologieën voor het makkelijker uitwisselen van diplomagegevens op nationale schaal beproefd, soms zelfs al daadwerkelijk gebruikt.

  Hoe zorgen we ervoor dat deze nationale initiatieven en experimenten ook geschikt zijn voor het uitwisselen van diplomagegevens over grenzen heen? Deze nationale blockchainvoorzieningen zijn immers een stap in de goede richting maar het onderliggende probleem wordt hiermee nog niet weggenomen: hoe delen we betrouwbare diplomagegevens over nationale grenzen heen?

  Op dit moment bestaan diverse nationale blockchainvoorzieningen naast elkaar, zonder dat deze als vanzelf ‘compatible’ zijn zodat het risico bestaat dat de positieve effecten van deze nationale oplossingen teniet worden gedaan. Hoe creëren we een ecosysteem van 'trust' in blockchainvoorzieningen in (in eerste instantie) Europa en wat moet volgens u hiervoor in Nederland gebeuren?

  In deze breakout sessie vertellen we onze visie en aanpak en gaan graag met u in dialoog.

  Spreker(s): Hennie Bulstra (DUO)

 • Compliance by Design
  Subsidies zijn een belangrijk middel om te zorgen dat we een maatschappij organiseren die we wensen. De transitie naar groene energie, boeren die produceren wat we nodig hebben of mensen ondersteunen die dat nodig hebben. De subsidieregelingen zijn nu vaak erg ingewikkeld voor gebruikers en soms lezen we over misbruik. De verantwoording en het toezicht houden op de stromen is bewerkelijk. Een aantal voordelen waar we in dit project daarom naar op zoek zijn, eenvoud bij een aanvraag en sneller zekerheid over de toekenning, minder controle nodig achteraf en een grotere flexibiliteit in de regelingen.

  In deze break out sessie onderzoeken we of uw organisatie gebruik zou kunnen en willen maken van mogelijkheden die dit platform gaat bieden. En wat u daarin belangrijk vindt of wat er nog mist. We staan ook stil bij een aantal governance vraagstukken. Welke rollen u ziet ontstaan voor goede governance van dit systeem. En wat vraagt het van uw organisatie om aan te kunnen sluiten op zo'n open en generiek systeem?

  Spreker(s):
  Chantal van der Wijst (ministerie van Financiën)
 • HCA: Strategische HR-planning voor blockchain
  Deze break-out sessie staat in het teken van de vaardigheden en middelen die nodig zijn om blockchain op een succesvolle manier toe te kunnen passen in organisaties. Hoe borg je vaardigheden die al aan aanwezig zijn in uw bedrijf? Wat heeft u nodig om een eerste stap richting een blockchain oplossing te zetten?

  Antwoorden op deze en andere vragen krijgt u te horen tijdens deze break-out sessie. De aandacht zal onder andere gefocust zijn op blockchain oplossingen voor strategische Human Resource planning. Wat voor een team moeten bedrijven samenstellen? En hoe is de technologie goed te vertalen naar uw bedrijf? En hoe leg je succesvol de link tussen HR, R&D en IT?

  De Human Capital Agenda binnen de Dutch Blockchain Coalition heeft als missie om blockchain kennis en ambitie te creëren op verschillende niveaus binnen organisaties. Mede door het organiseren van een Blockchain in a Day cursus en het uitzetten van Teach the teacher-programma’s probeert de HCA kennisontwikkeling en kennisdeling over blockchain in een stroomversnelling te brengen.

  Spreker(s):
  Katja van Kranenburg (CMS), e.a.

 • Bouwen aan gedeelde IT-voorzieningen voor de zorg
  Nederland heeft een sterk versnipperd zorglandschap waarin vele partijen van elkaar afhankelijk zijn. IT vormt daarbij een verbindende schakel.

  Daarbij is data delen geen doel op zich. De burger wil meer regie over zijn gegevens, flexibele zorgpaden en ondersteuning bij gedrag dat zijn gezondheid bevordert. Zorgprofessionals willen minder administreren, meer professionele handelingsruimte en meer tijd voor (interdisciplinaire) zorg. Onderzoekers willen zoveel mogelijk data gebruiken zonder de privacy van patiënten te schenden. Samen willen we de kosten terugdringen en solidariteit handhaven.

  Er lopen diverse initiatieven om bestaande verbindende IT-voorzieningen te verbeteren of om nieuwe te creëren. Inmiddels zien ook de eerste op blockchain-gebaseerde voorzieningen het licht.

  In deze breakout sessie vertellen een aantal consortia hun ervaringen met blockchain-technologie in de zorg: wat hebben ze tot nu toe gerealiseerd en wat hebben ze geleerd. Waar ze nog een behoefte hebben, doen ze een oproep: wie helpt om ons initiatief een stapje verder te brengen?

  Deze break out sessie biedt ook de mogelijkheid tot coalitievorming en matchmaking. Dus heb je een idee of een ontluikende coalitie waarbij je hulp kunt gebruiken, dit is je kans om je idee te pitchen en je coalitie te versterken. Of heb je waardevolle expertise en wil je je graag aansluiten, hier kun je dat kenbaar maken.

  Samenwerking in de zorg is niet gemakkelijk. Blockchain-applicaties operationeel krijgen ook niet. Met deze break out sessie geven we blockchain-initiatieven in de zorg een steuntje in de rug. Een steuntje richting gedeelde, op blockchain-gebaseerde, IT-voorzieningen die de burger, zorgprofessionals en het zorgsysteem ‘beter’ maken.

  Sprekers(s):
  Peter Nobels (Hogeschool Utrecht), Pieter Custers (Brightlands Techruption), e.a.