Digitale Identiteiten

Blockchain applicaties beloven een digitale wereld van vertrouwen. We kijken naar een gedeelde database, waar je vertrouwen kunt hebben dat de gegevens kloppen, want controleerbaar en niet meer aan te passen achteraf. Tenminste, dat wordt beweerd.

Een van de lastige noten om te kraken is de digitale identiteit. Want iets of iemand kan wel beweren iets of iemand te zijn, maar hoe weet de andere kant van de digitale lijn dat dan? Dit is een generiek probleem in de digitale wereld waar veel partijen aan werken. Blockchain heeft daar twee rollen in.

Omdat blockchain alleen zinvol is wanneer er meerdere partijen bij betrokken zijn, personen of organisaties, komt het identificatievraagstuk al snel om de hoek kijken. In sommige blockchain applicaties gebeurt dat op basis van anonimiteit; in andere situaties is juist de identificatie van groot belang. Denk aan supply chain oplossingen waar partijen informatie met elkaar delen van de boer tot aan de winkel. Blockchain applicaties willen dan zeker weten dat de partijen elkaar kunnen identificeren. Blockchain heeft dus veel te winnen bij goede identiteitsoplossingen.

Daarnaast zien we ook nieuwe identiteitsoplossingen die mogelijk gemaakt worden met blockchaintechnologie. Daar speelt blockchain een rol in de oplossing van een identiteitsvraagstuk.

Werken aan identificatieprocessen vereist focus op zowel interoperabiliteit als standaardisatie. Dat doen we in Nederland, in Europees verband en uiteindelijk op wereldschaal. Niet eenvoudig, maar noodzaak voor een goede werkende digitale wereld waar we elkaar kunnen vertrouwen.

Acties 2019

• Self Sovereign Identity als basis principe: we testen de verschillende mogelijkheden in scenario’s en use cases. Daarnaast willen we bouwen aan een generiek platform waar verschillende technische oplossingen gekoppeld kunnen worden.
• We werken in EU verband aan een opschaling binnen Europa. De basistechniek is er, maar het is nog lang niet volwassen genoeg. Opschalen betekent niet alleen het technische kunnen, maar het totaal bekijken inclusief de juridische, besturings en implementatieaspecten. Daarnaast moet het geadopteerd kunnen worden door ons allemaal, dus hoe zorgen we ervoor dat we er allemaal profijt van hebben.
• In de verschillende use cases wordt self sovereign identity als basisuitgangspunt genomen. Hier zit de link met de use cases diploma’s en penisoenen.
• Self sovereing gaat over personen. In een wereld waar apparaten gelinked zijn en zelfstandig opdrachten, moet die identiteit ook glashelder zijn. We onderzoeken dat verder in onze Object Identity track.