Go to content

DIIP Meetup

Steeds meer organisaties ontdekken de mogelijkheden van SSI en werken idee├źn en pilots uit. De grote fragmentatie van identiteitssystemen en ketens heeft echter tot gevolg dat er meerdere decentrale oplossingen ontstaan die niet met elkaar kunnen communiceren. Daarom introduceert de DBC, in samenwerking met haar partners, DIIP (voormalig DDIP).

Interoperabiliteit is een must
Interoperabiliteit is noodzakelijk en dient geborgd te worden aan het begin van de verschillende ontwikkelingen. Dat kunnen we doen door hetzelfde profiel van standaarden te hanteren: een Technisch Interoperabiliteit Profiel (hierna: Interop Profiel). Daarom bouwt de DBC met partners aan het Decentralised Identity Interop Profile (DIIP).Wie zijn betrokken bij de ontwikkeling van DIIP?
DIIP is opgestart vanuit de DBC. De eerste versie is ontwikkeld door de DBC in samenwerking met TNO, Animo en Sphereon. Het is een open initiatief waar iedereen zich bij kan aansluiten en gebruik van kan maken.

Meer informatie over DIIP via deze link.

Heb je interesse om aan te sluiten, neem dan contact op met Harmen van der Kooij via harmen.vanderkooij@dutchblockchaincoalition.org.