Go to content

Energizing a Secure Digital Future

In het Stadstheater Zoetermeer brengt Team dutch digital delta op donderdag 2 juni 2022 van 13.30 tot 16.45u drie belangrijke thema's bij elkaar, te weten Energie, Cybersecurity en Human Capital. Het zijn drie thema's die elkaar bewegen, beïnvloeden en bekrachtigen.

Energie, Cybersecurity en Human Capital

Het belang van energie behoeft geen betoog, zeker niet in deze tijd waarin de wens groot is duurzaam en onafhankelijk van derden in onze energiebehoeften te voorzien. Digitalisering speelt daarbij een grote rol. Cybersecurity is op z’n beurt randvoorwaardelijk bij alle digitaliseringsdoelstellingen, nu en in de toekomst. En dat terwijl cybersecurityexpertise wereldwijd nu al schaars is. Daarom moeten we in Nederland investeren in digivaardigheid en -kennis van werkenden, specifiek ICT-professionals waaraan in alle sectoren een tekort is. Human Capital is onmisbaar voor vrijwel alle digitaliseringsambities.

De Topsector ICT verbindt deze belangrijke thema’s en werkt met dit event aan een integraal plan voor álle Topsectoren.

Programma

Team dutch digital delta zorgt voor een inspirerend programma, voorafgegaan door een lunch (vanaf 12u) en afgesloten met een borrel (tot 18u) waarbij er de mogelijkheid is bij te praten en te netwerken. Er is een plenair programma en in totaal 6 break-outsessies waarop kan worden ingeschreven.

Bijdragen?

Wil je vanuit jouw organisatie meedenken en werken aan te tackelen uitdagingen op cybersecuritygebied? Aandragen welke vaardigheden daarvoor nodig zijn en inbrengen wat jouw ideeën zijn ten aanzien van de ICT-uitdagingen in de energiesector? Dan gaat Team dutch digital delta graag samen aan de slag!

Beperkt aantal plaatsen

Deelname is kosteloos. Er is een beperkt aantal plaats beschikbaar voor deelnemers. Dus kijk snel op: