Go to content
First Blockchain in a Day-course great succes

First Blockchain in a Day-course great succes

Read the full press release in Dutch

De eerste Blockchain in a Day georganiseerd door de Dutch Blockchain Coalition (DBC) in samenwerking met kernpartners CMS Advocaten en CGI en Olivier Rikken, was dinsdag een groot succes.

In het kantoor van CMS aan de Amsterdamse Zuidas ontvingen zestig medewerkers van de kernpartners een verdiepende cursus in blockchaintechnologie. Doel van de dag was niet alleen om de aanwezigen kennis bij te brengen over blockchain maar ook om hen te inspireren om na te denken over blockchain toepassingen binnen hun organisatie en om deze kennis vervolgens intern over te dragen.

De deelnemers werden dinsdagochtend verwelkomd door Katja van Kranenburg, partner bij CMS en trekker van de Human Capital Agenda. Zij gaf een korte toelichting op het programma en legde uit waarom DBC zich richt op de ontwikkeling van Human Capital. Blockchain is een veel genoemd begrip, maar vaak ontbreekt het organisaties aan concrete kennis over deze jonge technologie. Vandaar dat wij binnen DBC hard werken aan het vormgeven van een Human Capital Agenda in samenwerking met hogescholen, universiteiten, private opleiders en inhoudelijke experts. Als arbeidsrecht advocaat ben ik mij bewust van de scholingsplicht van werkgevers die kan bijdragen aan het digitaal vaardig maken en houden van werknemers. Door middel van de Human Capital Agenda willen wij een versnelling aanbrengen in de ontwikkeling en toepassing van blockchain in Nederland.

Blockchain Knowledge Gap

De Blockchain in a Day-cursus was opgesplitst in een plenair gedeelte onder leiding van Olivier Rikken (Axveco) en Bert Beentjes (Kadaster, voorzitter stuurgroep van DBC), en in een middaggedeelte met drie verschillende break-out sessies verzorgt door medewerkers van CGI onder leiding van Tom van Dijk.

In zijn toelichting op de werking van blockchaintechnologie stond Olivier Rikken stil bij wat blockchain kan, maar bovenal wat blockchain niet kan. In zijn presentatie kwam duidelijk naar voren dat blockchaintechnologie nog in de kinderschoenen staat en dat er nog altijd sprake is van een grote knowledge gap. Teveel bedrijven en start-ups onderzoeken op voorhand of blockchain eigenlijk wel past binnen het businessmodel dat ze voor ogen hebben, of dat blockchaintechnologie |berhaupt nodig is voor het model. Er is simpelweg nog te weinig kennis van gehanteerde begrippen en mogelijke modellen. De echte winst / meerwaarde van een blockchain beseffen is dus heel belangrijk en kan aan de hand van een kritische vragenlijst die je als bedrijf moet doornemen alvorens over te gaan op een blockchain. Deze knowledge gap geeft ook aan dat op het gebied van kennisontwikkeling en -deling er nog flink wat werk te verzetten is op het gebied van een Human Capital Agenda.

Blockchain Pilots binnen de overheid

Ook de overheid zoekt nog, per project, naar of er wel of geen meerwaarde wordt gecrekerd door het gebruik van blockchain. Bert Beentjes lichtte in een presentatie van half uur toe hoe er binnen de Nederlandse overheid gekxperimenteerd wordt met blockchaintoepassingen. Dit deed hij aan de hand van het programma Blockchain Pilots en van een lopende casus binnen de coalitie met betrekking tot hypotheken.

In de eerste verdiepende sessie van de dag ging Olivier Rikken vervolgens in op de mogelijkheden en functionaliteiten van Smart Contracts en waarom deze slimme contracten niet binnen elke blockchain uitgevoerd kunnen worden.

Deep Dive into cryptografie

Na de lunch konden de cursusdeelnemers de opgedane kennis over Smart Contracts zelf in de praktijk brengen in iin van de drie door CGI georganiseerde break-out sessies, voor de gelegenheid qua toegankelijkheid opgesplitst in een blauwe, een rode en een zwarte track.

In de blauwe sessie werden cursisten, na een verdiepende sessies over toepassingen met blockchain, door Tom van Dijk aan het werk gezet om een werkende use case voor de eigen organisatie uit te denken. De rode sessie was een door Sjors Hijgenaar geleidde deep dive into Cryptografie. De zwarte sessie was bedoelt voor mensen met al enige programmeerkennis. Samen met sessieleider Edwin Essenius gingen zij concreet bouwen aan een Blockchain/Smart Contract toepassing.

Blockchain Lego-spel

Tijdens de cursusdag presenteerde medewerkers van CMS een door de eigen medewerkers ontwikkeld spel waarin spelers aan de hand van legoblokken in grote lijnen leren hoe een blockchain functioneert. Het spel biedt inzicht in de werking van blockchain aan zowel personen die al bekend waren met blockchain als aan anderen voor wie blockchain nog minder bekend was.

Blockchain ter verbetering van jezelf, je organisatie en de maatschappij

De cursusdag werd plenair afgesloten door coalitiemanager Frans van Ette. Binnen coalities heb je vaak te maken met moeilijke vraagstukken waar je middels samenwerking verder probeert te komen. Het mooie van blockchain is dat dit onderwerp zich bij uitsteek leent voor samenwerking. Binnen de Dutch Blockchain Coalition zijn we momenteel met veel onderwerpen bezig, waaronder de Human Capital, maar ook met zaken rondom identiteit, standaarden, internationale samenwerking en nog veel meer. Ik hoop dat de deelnemers na vandaag teruggaan naar de eigen organisaties met de overtuiging dat als je meegaat in de ontwikkeling van blockchain, ondanks al zijn beperkingen als jonge technologie, je een kans hebt zaken beter te maken. Voor jezelf, voor je organisatie en voor de gehele maatschappij. Ik hoop oprecht dat vandaag als inspiratie heeft kunnen dienen en dat als jullie morgen weer terug zijn bij de eigen organisatie, actief bezig blijven met blockchain.

De Blockchain in a Day was een eerste van twee cursusdagen die de Human Capital Agenda van DBC in 2018 organiseert. De tweede cursusdag voor wederom zestig deelnemers staat gepland op donderdag 31 mei 2018. De cursus is alleen toegankelijk voor kernpartners van de Dutch Blockchain Coalition.