Stroomlijnen TOGS steunaanvragen door bedrijven

Met het project Compliance by Design is het mogelijk om financiële regelingen te vertalen naar code waardoor een besluitvormingsproces per definitie compliant by design wordt uitgevoerd. Blockchain technologie speelt daarbij een belangrijke rol. De aanpak is recent met succes getest in een complexe context. Een eerste toepassing op korte termijn die we zagen na afronding van dat traject was het ontwikkelen van simulatietools, waarmee op basis van de regelgeving een potentiële subsidieaanvrager direct (en 24/7) kan vaststellen of hij recht heeft op desbetreffende subsidie.

De enorme toestroom van aanvragen (en het vermoedelijk aanhouden daarvan de komende weken) bracht ons op het idee om zo'n simulatietool te ontwikkelen voor financiële noodmaatregelen, te beginnen met de TOGS-regeling (zie rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer). Op die manier kunnen we een bijdrage leveren in deze moeilijke periode. Deze tool zou het aantal telefoontjes kunnen reduceren en ook de systemen bij betrokken overheidsorganisaties kunnen ontlasten omdat de eerste toets buiten het systeem plaatsvindt.

Momenteel wordt met de belangrijkste betrokken partijen onderzocht (m.n. RVO en KvK) of en hoe we hier snel betrouwbare oplossingen kunnen bieden die de druk op de systemen verminderen en de respons richting de belangstellenden verbetert. De simulatietool van Compliance by Design kan snel en vrij eenvoudig worden uitgebreid naar andere financiële noodmaatregelen. Mocht er bij andere organisaties een soortgelijke behoefte bestaan als bij RVO en KvK, neem dan contact met ons op via Koen.Hartog@DutchBlockchainCoalition.org.