Dutch Trust Network, een SSI infrastructuur voor Nederland

In 2020 is Dutch Trust Network (DTN) van start gegaan, een basis infrastructuur voor Self-Sovereign Identity toepassingen.


DTN is een spin-off van uNLock, een Nederlands initiatief voor digitale coronabewijzen. DTN gebruikt een zogenaamde Hyperledger Indy netwerk, waarmee

  • uitgevers en controleurs van digitale bewijzen geïdentificeerd en geauthentiseerd kunnen worden (gebaseerd op de W3C DID standaarden voor decentralized identifiers),
  • de opzet (Eng: “schema”) van deze bewijzen eenduidig geregistreerd worden, en
  • specifieke uitgevers van bewijzen registreren welke types bewijzen zij ondersteunen.

De DTN infrastructuur helpt met het geautomatiseerd controleren van de echtheid van bewijzen en de authorisatie van de controleurs.

Waar er in de wereld meerdere van dit soort SSI infrastructuren (“trust networks”) bestaan zoals Sovrin (US), Findy (FI), ID Union (DE) en Alastria (ES) [links naar deze initiatieven toevoegen] is het unique selling point van DTN haar Nederlandse jurisdictie, opgezet door Nederlandse deelnemers voor toepassingen met een Nederlandse focus. Daarbij is het nadrukkelijk de bedoeling om interoperabel te zijn met internationale initiatieven zoals het Europese ESSIF [link toevoegen] en internationale standaarden.

De huidige DTN propositie bestaat uit toegang tot het DTN netwerk (Hyperledger Indy) en de bijbehorende ondersteunende processen die de instandhouding en integriteit hiervan waarborgen. Hier zullen in de toekomst diensten aan toegevoegd worden, afhankelijk van de marktontwikkelingen.

Toegang tot het DTN netwerk voor SSI toepassingen kan op twee manieren verkregen worden.

  • Door zelf DTN participant te worden, een eigen node te draaien en een bijdrage te leveren aan de DTN governance, welke medezeggenschap geeft over de DTN propositie.
  • Door in zee te gaan met een DTN deelnemer en daarmee een overeenkomst te sluiten.

De huidige participanten in DTN zijn:

Wilt u meer weten of wilt u gebruik maken van het DTN netwerk? Neem dan contact op met jacob.boersma@dutchblockchaincoalition.org.

logo Dutch Trust Network, powered by DBC

08 July 2021

Newsletter

Sign up for our newsletter and stay informed of the latest news Blockchain