Visie

De Dutch Blockchain Coalition is ontstaan uit een unieke samenwerking van bedrijfsleven, overheid en onderwijs, ook wel de ‘triple helix’. Deze samenwerking levert in de praktijk al de eerste resultaten op; in dit eerste visiedocument worden de concrete resultaten en de actielijnen voor de toekomst neergezet.