Ga naar inhoud

Veelgestelde vragen

Wordt blockchain al toegepast?

Blockchain technologie is nog sterk in ontwikkeling. Bedrijven en overheden passen het op kleine schaal toe of werken met prototypen omdat de infrastructuur zelf nog niet goed werkt. De rol van de Dutch Blockchain Coalition is te zorgen dat de infrastructuur betrouwbaar en veilig wordt, dat het op niveau van identiteiten goed werkt en dat de opleidingen erop zijn ingericht, zodat Nederland uiteindelijk naar toepassingen op grote schaal kan overgaan.


Wat is de grootste uitdaging om van blockchain een succes te maken?

De grootste uitdaging is de technologie goed geregeld krijgen op het niveau van identiteit. Voor elk soort transactie, van het aanvragen van een hypotheek tot het verhandelen van energie in de blockchain, is het belangrijk dat de identiteit klopt. Is de persoon of organisatie waarmee we zaken doen wel wie hij beweert te zijn? Momenteel zijn die identiteiten nog niet betrouwbaar genoeg. Er zijn al een aantal oplossingen op de markt of in ontwikkeling. De coalitie onderzoekt die, bouwt prototypes en test ze. Als het op dat niveau goed geregeld is, kunnen we overgaan naar toepassingsmogelijkheden op grotere schaal.


Staat de huidige wet- en regelgeving de introductie toe?

In het door ons geschreven Smart Contract Rapport is vastgesteld dat de huidige wet- en regelgeving het gebruik van blockchain toestaat, maar dat wel heel precies naar de wettelijke eisen van de situatie in de blockchain moet worden gekeken. Zo moet bijvoorbeeld worden voldaan aan de eisen in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), indien er persoonlijke gegevens worden verwerkt. Wordt de blockchain ingezet in het sociaal domein, dan geldt de wet- en regelgeving die van toepassing is op het sociaal domein. De Jeugdwet, een van de wetten in het sociaal domein, bevat bijvoorbeeld regels over registerplichten en privacy.


Wie zitten er in de coalitie en waarom doen ze mee?

In de coalitie zitten banken, verzekeraars, blockchainbedrijven, ministeries, juridische organisaties, kennisinstellingen en universiteiten. Zij doen mee omdat ze potentie in deze technologie zien en willen dat de fundamenten goed geregeld zijn, niet alleen voor hun eigen organisatie maar voor de samenleving als geheel.


Om welke reden is de coalitie in het leven geroepen?

De Dutch Blockchain Coalition (DBC) bouwt aan een veilige, betrouwbare digitale blockchain infrastructuur in Nederland. Hoe betrouwbaarder en veiliger de infrastructuur is, des te eerder kunnen bedrijven en overheden over gaan tot blockchaintoepassingen op grote schaal en kan de Nederlandse economie en samenleving er de vruchten van plukken.

De focus van de coalitie ligt enerzijds bij het creëren van randvoorwaarden (horizontale activiteiten) en anderzijds het ontwikkelen van use cases (verticale activiteiten). Horizontale activiteiten dragen bij aan het scheppen van randvoorwaarden, bijvoorbeeld: het ontwikkelen van standaarden, de Human Capital Agenda, Onderzoek, tokenization en digitale identiteit. Verticale activiteiten zien op het realiseren van toepassingen, bijvoorbeeld: de eBL (logistiek), Career Wallet (diploma’s) en Compliance by Design.


In hoeverre wordt er Europees of mondiaal samengewerkt?

Op het niveau van betrouwbaarheid van de blockchain systemen voert de coalitie gesprekken met de EU en op landenniveau met België, Luxemburg en Duitsland. Het is belangrijk dat er samenhang in de blockchain systemen komt en we toewerken naar standaarden die Europees -of nog beter mondiaal- geaccepteerd zijn.

Daarnaast wil Europa graag een leidende rol. Nederland wil daaraan bijdragen. Verder werkt de coalitie samen met andere organisaties zoals de Wereldbank. Onze ervaringen waarvoor je blockchain kunt gebruiken, kunnen zinvol zijn voor bijvoorbeeld ontwikkelingslanden.


Hoe doet Nederland het in vergelijking met het buitenland?

Nederland doet het goed als het gaat om haar responsible progress aanpak, een focus op het stevig maken van de technologie en de condities erom heen. Hierbij wordt zowel rekening gehouden met de innovatiekansen als publieke belangen.

Maar op toepassingsgebied gaan andere landen sneller. In bijvoorbeeld Estland zijn ze al een heel eind met overheidsdiensten op de blockchain en in Zwitserland zijn ze verder met financiële toepassingen door een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

Blockchain is per definitie een samenwerkingsinstrument en daar is Nederland met haar poldergenen dan weer wel goed op voorgesorteerd. Er wordt veel samengewerkt in fieldlab-achtige omgevingen als blocklab (Havenbedrijf Rotterdam), Techruption in Heerlen (pensioenen), de Kamer van Koophandel, Wageningen (food), Groningen (educatie en het kindpakket) en er zijn veel overheidspilots. Wereldwijd is Nederland uniek met een publiek-private coalitie als de Dutch Blockchain Coalition.