Groot IPO

Het Groot IPO van de DBC is een openbare bijeenkomst (online of fysiek) waar diverse sprekers een update geven over de verschillende activiteiten binnen de DBC. Tevens worden de plannen voor de komende periode gedeeld. Groot IPO vindt vier keer per jaar plaats. Via onderstaande links zijn de presentaties en andere aanvullende informatie van Groot IPO-bijeenkomsten terug te vinden. Neem voor meer informatie of wanneer je een keer het Groot IPO bij wil wonen, contact met ons op.

Verslaglegging van het Groot IPO