Matchmaking

Binnen de Dutch Blockchain Coalition werken organisaties (bedrijven, overheden) en onderwijs- en kennisinstellingen gezamenlijk aan het creëren van voorwaarden voor betrouwbare en maatschappelijk geaccepteerde blockchaintoepassingen. Vanuit de organisaties wordt vaak gevraagd naar (jong) talent dat kan meehelpen deze doelstelling te verwezenlijken. Gelijktijdig komen vanuit studenten met regelmaat verzoeken voor het uitvoeren van stage- en afstudeeropdrachten. Deze matchingtool dient ervoor beide partijen aan elkaar te binden.

Ik ben een

Zoekt u stagiairs die binnen de eigen organisatie kunnen meedraaien of haakt u graag aan bij onderzoekslab binnen een onderwijsinstelling? Of heeft u een onderzoeksvraag die u graag afstemt met een onderwijsinstelling? Of heeft u experts die kunnen meehelpen aan het Teach the Teacher programma: meedenken en schrijven aan een nieuw curriculum voor blockchain.