Ga naar inhoud
Het uNLock consortium komt met een Blockchain/SSI oplossing voor privacy-vriendelijke corona-verklaringen

Het uNLock consortium komt met een Blockchain/SSI oplossing voor privacy-vriendelijke corona-verklaringen

Het uNLock consortium heeft het initiatief genomen om een open source, non-profit applicatie te ontwikkelen die het mogelijk maakt om met 100% zekerheid een bewijs van corona-tests/vaccinatie/immuniteit af te geven. Deze applicatie beschermt de privacy van de gebruikers.


Het open consortium bestaat inmiddels uit Dutch Blockchain Coalition, Rabobank, CMS, TNO, Ledger Leopard, EY, Arbo Unie en verschillende professoren van de Universiteit Leiden (juridische faculteit) en de Technische Universiteit Delft (faculteit Techniek, Bestuur & Management). Verder worden momenteel gesprekken gevoerd om het consortium uit te breiden met o.a. DBC partner Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), andere spelers in de zorg en een aantal grote gemeenten. Zorginstituut Nederland (ZINL) heeft aangegeven bereid te zijn om in het publieke belang haar kennis en kunde hiervoor in te zetten. Het consortium staat uiteraard open voor iedereen die mee wil helpen.


Met de uNLock applicatie kunnen bijvoorbeeld recent geteste medewerkers in de zorg worden ingezet op een afdeling waar dat extra belangrijk is of kunnen mantelzorgers toegang krijgen tot verpleeghuizen. Ook zou deze applicatie later een rol kunnen spelen bij het heropenen van scholen, het weer toelaten van personeel in fabrieken of kantoren, het organiseren van bepaalde samenkomsten tot en met het herstarten van het internationale luchtverkeer. Zo kan deze applicatie een bijdrage leveren aan het langzaam weer ‘opstarten’ van de Nederlandse samenleving.


In deze video wordt de applicatie uitgelegd:uNLock heeft een unieke invalshoek: het richt zich op het herstellen van vertrouwen in de samenleving. Dat is op allerlei terreinen nodig; in de zorg maar bijvoorbeeld ook in de luchtvaart (het kabinet kondigde op 9 april aan een 'fit to fly'-verklaring te vereisen voor inkomende passagiers uit risicogebieden). Deze applicatie is daarmee complementair aan de reeds door de minister-president en minister van VWS aangekondigde applicaties tijdens hun persconferentie op 7 april (namelijk de tracking app en symptomen-app). uNLock past binnen de derde stroom zoals deze nu ook voor de Rijksoverheid wordt uitgevraagd in een marktconsultatie.


Het consortium staat altijd open voor nieuwe partners en we zoeken specifiek nog één of meer zorginstellingen om snel pilots uit te voeren. Als je voor zo’n organisatie werkt, neem dan contact op met het consortium! Dat kan via de Dutch Blockchain Coalition of via de andere betrokken partners.


Nieuws

over het bericht: DBC Deep Dive: Draait de politieke wind in de VS voor crypto?
12 juni 2024

DBC Deep Dive: Draait de politieke wind in de VS voor crypto...

over het bericht: Meld je aan voor de DBC Slotconferentie 1 juli 2024
29 mei 2024

Meld je aan voor de DBC Slotconferentie 1 juli 2024

over het bericht: Company Passport Lunch & Talk with Entrepreneurs
27 mei 2024

Company Passport Lunch & Talk with Entrepreneurs