Ga naar inhoud
Samen schrijven aan het volgende hoofdstuk voor Self-Sovereign Identity

Samen schrijven aan het volgende hoofdstuk voor Self-Sovereign Identity

De Dutch Blockchain Coalition, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Digicampus nodigen multidisciplinaire teams en belangrijke stakeholders uit om samen te werken aan de Self-Sovereign Identity Track van Odyssey 2020.


Toepassingen op de gebieden van tech, beleid, wetgeving en industrie komen samen in een geavanceerde simulatie


De Dutch Blockchain Coalition, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Digicampus nodigen multidisciplinaire teams en belangrijke stakeholders uit om samen te werken aan de Self-Sovereign Identity Track van Odyssey 2020. Tijdens de Odyssey Hackathon (3-5 april 2020) onderzoek je hoe Self-Sovereign Identity (SSI, ‘zelfsoevereine identiteit’) in al haar complexiteit functioneert in een operationele omgeving, en tegelijkertijd verleen je digitale identiteitsgegevensdiensten aan alle andere tracks van de hackathon.


idenititeitsgegevensdiensten


Als het alleen om technologie zou gaan, was er al een succesvolle grensoverschrijdende implementatie van SSI geweest, een volledig geïntegreerde digitale identiteit, net zo gebruikelijk als e-mail en gesteund door de overheid, het bedrijfsleven en de maatschappij in het algemeen. In werkelijkheid overstijgt SSI de techniek. Een daadwerkelijk zinvolle implementatie is afhankelijk van veel meer dan alleen een stevige technologische basis. Wat daarvoor nodig is, is het samenkomen van nieuwe technologie, wet- en regelgeving en nieuwe manieren van samenwerken, beleidsvorming en bestuur. Dit nieuwe identiteitssysteem kan de toekomstige menselijke behoeften in sociaal en economisch opzicht alleen dienen als de fundamentele principes ervan zijn geworteld in de dynamiek van de 21e eeuw.


Odyssy-infographic-1


De uitdaging van SSI is om dit uiteindelijk werkend te krijgen in het complexe web van alle partijen en belanghebbenden in de praktijk, hun belangen en de manieren waarop ze het gebruiken. Ook gaat het niet alleen om het upgraden van een of ander IT-systeem in een zakelijke omgeving.


“Bij dit nieuwe systeem gaat het om het toevoegen van een identiteitslaag aan het internet, die iedereen kan gebruiken en uitbouwen.”


Daarmee zouden de rollen in het identiteitssysteem wel eens heel anders kunnen worden in het kader van SSI en de internationale context daarvan. Het hele idee achter SSI is dat burgers zelf de baas blijven over hun identiteit en persoonlijke gegevens. Wat is dan de rol van de overheid?


Tijdens de Odyssey Hackathon van 2017 hebben we samen met de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) al voorzichtig geroken aan SSI en ideeën opgedaan over mogelijke toepassing ervan in een ‘vluchtelingenpaspoort’. De winnende oplossing liet zien hoe de onderlinge samenwerking en het vertrouwen kunnen verbeteren als alle stakeholders in Europa zouden werken met de consistente informatie die zo’n systeem oplevert en hoe hierdoor tegelijkertijd de privacy en soevereiniteit van ontheemden zouden worden beschermd.


Voor vooruitgang is diepgaande kennis nodig over de volledige complexiteit van het nieuwe systeem en de dynamiek en mogelijke implicaties ervan, op alle besluitvormingsniveaus van de betrokken stakeholders. Meerdere vakgebieden moeten worden samengebracht. Wat er op papier goed uitziet, hoeft niet per se te werken in de praktijk. Zoiets is nog nooit eerder gedaan, dus in feite zijn we eigenlijk allemaal beginners op dit gebied. Hoewel bepaalde personen en organisaties misschien al verder zijn dan andere, wordt het grote plaatje pas duidelijk als we alle punten op de juiste manier met elkaar verbinden en open staan voor (onverwachte) nieuwe ideeën en voor kritisch denken.


“Tot nu toe hebben we nog niet echt de kans gehad om de volledige complexiteit van een SSI-systeem in een operationele omgeving te verkennen. De Odyssey Hackathon is de perfecte gelegenheid voor belangrijke stakeholders om samen te komen en 48 uur lang te werken aan de belangrijkste onderdelen van een SSI-systeem, terwijl ze de identiteitsdiensten aan de andere tracks leveren”, aldus Peter Verkoulen, coalitiemanager van de Dutch Blockchain Coalition. “De Dutch Blockchain Coalition, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Digicampus nodigen multidisciplinaire teams en belangrijke stakeholders uit om samen te werken aan de Self-Sovereign Identity Track van Odyssey 2020 in april, en op weg naar de hackathon. We kijken vooral uit naar het doorontwikkelen van de resultaten met het ecosysteem, ondersteund door de uitstekende SSI Sandbox-faciliteiten van Digicampus.”


Digicampus, opgericht in 2019, is een splinternieuwe hub voor het creëren van en experimenteren met nieuwe kennis. De academische wereld, overheid, industrie en burgers werken er samen aan de volgende generatie openbare diensten.


Giulietta Marani, programmamanager van Digicampus: “We zetten innovatiepartnerschappen op voor belangrijke oplossingen voor openbare diensten. SSI is er daar één van. De Odyssey Hackathon is de start van een innovatiepartnerschap op het gebied van SSI. We willen graag ook na de hackathon met de teams blijven samenwerken, deze verder ondersteunen en onderzoeken hoe we de juiste voorwaarden kunnen scheppen voor acceptatie in de praktijk.”


De stukjes van de SSI-puzzel in elkaar passen: cycli doorbreken.

“We kunnen problemen niet oplossen door op dezelfde manier te denken als toen we ze creëerden” – Albert Einstein.

Het ontstaan van een SSI-kader zal heel anders verlopen dan normale IT- of techprojecten, als gevolg van de verschillende principes en de aard van SSI zelf. De uitkomsten veranderen alleen als we daadwerkelijk die andere aard integreren in de manier van werken en in het DNA van dit ecosysteem. Een oude gewoonte is bijvoorbeeld dat ‘groep A’ een product of dienst bouwt die ‘groep B’ gebruikt. Wanneer we werken aan iets dat we ‘zelfsoeverein’ noemen, zou dat helemaal niet logisch zijn. Het is, zoals we zeggen, een cyclus die doorbroken moet worden. Het gaat erom dat zoveel mogelijk mensen een bijdrage kunnen leveren aan groep A.


Dat impliceert eveneens (diepgaande) betrokkenheid van ‘gewone mensen’. Daarom is er op de hackathon een validatielaboratorium waar de teams een beroep kunnen doen op echte (potentiële) gebruikers die interesse hebben in het geven van feedback op dit soort radicale innovatie.


Rutger van Zuidam, oprichter van Odyssey: “Uit de deelname van de Dutch Blockchain Coalition, in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Digicampus, blijkt dat stakeholders bereid zijn om te handelen vanuit een breder perspectief en om verder te kijken dan hun neus lang is. Op dit niveau van ecosysteembewustzijn erkennen we dat we altijd samenwerken aan een groter plaatje. En dat is precies de mentaliteit die nodig is om SSI te laten werken. Het moet voor iedereen werken, ook voor de generaties na ons. Stakeholders leren dat niet alleen het hele ecosysteem iets heeft aan deze manier van werken, maar dat zij er zelf ook profijt van hebben op een betere manier. Wat er verder nog nodig zal zijn aan technologie, wetgeving, beleid en investeringen volgt daarop vanzelf.”


De Odyssey Hackathon is een portaal naar de toekomst dat 48 uur open zal staan. De hackathon is zo opgezet dat alle deelnemers de toekomst kunnen ontdekken door er zelf aan te bouwen. Met de SSI Track wordt een nieuw verkenningsmiddel toegevoegd aan deze samenwerkingsruimte: operationalisatie. Dit vindt plaats in een afgesloten ruimte, waarin op een prettige manier buiten de comfortzone gegaan kan worden. Een veilige, neutrale en openbare plek om te experimenteren, samen te werken met de ‘usual suspects’ en het onverwachte te leren.


Peter Verkoulen: “We hebben een gezamenlijke uitdaging met Odyssey omdat we dit alleen samen kunnen doen, met een transparante co-creatieaanpak en binnen een internationale context. We kunnen niet alleen achter ons bureau zitten werken. We moeten echt gaan experimenteren in de praktijk. Odyssey is de perfecte gelegenheid om kennis te maken met elkaar en van elkaar te leren. Niet alleen binnen de SSI Track, maar ook met alle andere tracks van de hackathon.”
Van Zuidam: “De afgelopen jaren is er in meerdere gemeenschappen en vakgebieden ontzettend veel goed werk verricht op het gebied van Self-Sovereign Identity. Als we deze mensen, initiatieven en stakeholders bij elkaar brengen en tijdens de hackathon aan de slag gaan met de operationalisatie van dat mooie werk, levert dat een heleboel inzicht en kennis op. Hier wordt ongetwijfeld een deel van de complexiteit doorbroken van de co-creatie en het ontstaan van zo’n nieuw en belangrijk systeem. De resultaten worden openbaar gemaakt en kunnen door iedereen worden gebruikt. Daardoor kunnen de besluitvormingsrisico’s en de benodigde middelen om samen vooruitgang te boeken aanzienlijk afnemen.”


Door de gezamenlijke verkenning onder leiding van DBC, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Digicampus leert iedereen de complexiteit van Self-Sovereign Identity beter begrijpen, en krijgt iedereen de kans om de systemen van gisteren te veranderen op een manier die alle mensen wereldwijd ten goede komt.


Uitnodiging om bij te dragen aan de SSI Track van de Odyssey Hackathon 2020

Zo komt je team in de Track


Alle hackathonteams worden zorgvuldig gescreend door Odyssey en de Challenge Lead Partners. Teams kunnen zich aanmelden van 20 januari tot 24 februari 2020. De Challenge Lead Partners en hun stakeholders bevinden zich nu in de ontwerpfase van het netwerk van bij elkaar passende multidisciplinaire uitdagingen, zoals hierboven beschreven. De uitdagingen worden gedefinieerd en geëvalueerd, en op 4 december 2019 worden ze bekend gemaakt op de website van Odyssey. Zo kunnen aankomende teams bepalen hoe ze het beste kunnen bijdragen aan de SSI Track.


Dit is een oproep aan ontwikkelaars, juridische en regelgevingsspecialisten, regelgevers, beleidsmakers, wetenschappers, ondernemers … in feite aan iedereen die er helemaal voor wil gaan om samen te bouwen aan een volledig geïntegreerde digitale identiteit voor de 21e eeuw.


We selecteren teams die niet alleen vanuit de bekende technologische hoek naar Self-Sovereign Identity willen kijken en eraan werken, maar ook de nieuwe juridische, bestuurlijke en beleidsoplossingen willen onderzoeken. Vooral teams die bestaan uit meerdere organisaties uit het bedrijfsleven zijn bijzonder welkom.


Expertise delen – Jedi worden

Op de hackathon komt een groot aantal mensen met een heleboel kennis bij elkaar. Deze bijzondere gemeenschap kan verder kijken dan de rol van deskundige en behoudt een open, nieuwsgierige blik. Niet anderen iets leren, maar samen blijven leren terwijl ze ervaringen en expertise uit hun eigen vakgebied delen. Ze zijn echte Jedi, omdat ze samen nieuwe vragen en antwoorden kunnen bedenken vanuit de ruimte die er bestaat tussen hun eigen kennis en wat de teams willen bereiken. Meld je aan als Jedi op de website van Odyssey en maak deel uit van de ondersteunende Force achter de teams.


Bouwen met de SSI Track, van een andere Odyssey Challenge.

Een volledig geïntegreerde digitale Self-Sovereign Identity is in principe nuttig voor elke context. De teams die werken in alle andere tracks, met hun eigen challenge leads en stakeholders, kunnen tijdens de hackathon gebruikmaken van de identiteitsdiensten die de SSI Track levert. Voor challenge owners van de andere tracks betekent dit dat ze binnen de context van de challenge moeten kijken wat er nodig is op het gebied van identiteit. Voor de teams betekent dit dat ze interfaces met de SSI-tools van de SSI Track moeten opzetten. De teams van de SSI Track zullen klaar staan om te helpen!


SSI track infographicWil je meer te weten komen over de SSI Track van de Dutch Blockchain Coalition, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Digicampus? Kom naar een van onze voorbereidingsevenementen:

Odyssey Polaris (7 november 2019)


Odyssey Connect (5-6 februari 2020)


Nieuws

over het bericht: Terugblikken: de DBC slotconferentie 2024
08 juli 2024

Terugblikken: de DBC slotconferentie 2024

over het bericht: Oplevering Resultaten Innovatieproject Persoonlijke Regelingen Assistent
01 juli 2024

Oplevering Resultaten Innovatieproject Persoonlijke Regeling...

over het bericht: DBC Deep Dive: Draait de politieke wind in de VS voor crypto?
12 juni 2024

DBC Deep Dive: Draait de politieke wind in de VS voor crypto...