Ga naar inhoud

DAO's en het ondernemingsrecht in Nederland

Met de gestage groei van blockchain technologie is ook het concept van Decentralised Autonous Organisations (DAO's), of te wel digitale organisaties die volledig of gedeeltelijk draaien op code opgeslagen in een gedecentraliseerd netwerk, sterk aan het opkomen. Hoewel deze ontwikkeling nieuwe mogelijkheden biedt, stelt het ook uitdagingen aan de toepasbaarheid van een juridisch perspectief.

Onderstaand rapport gaat in op deze uitdagingen en biedt inzicht in de unieke eigenschappen van DAO's in vergelijking met traditionele organisatievormen. DAO-ondernemers zijn op zoek naar duidelijkheid over 'DAO-proof' Nederlandse rechtspersonen. Dit rapport analyseert de beschikbare juridische entiteiten binnen het Nederlandse ondernemingsrecht en hun geschiktheid voor DAO's. Daarnaast belichten we de juridische risico's van het opzetten van een DAO in Nederland zonder deze in een bepaalde rechtsvorm te gieten.

afbeelding whitepaper DAO


Daarom hebben we, naast het rapport, ook een roadmap opgesteld voor toekomstige DAO's. Deze dient als gids voor DAO-ondernemers die overwegen een rechtspersoon op te richten, en bevat essentiële informatie over onderwerpen als oprichtingsprocessen, kosten, flexibiliteit in winst- en stemrechten, overdraagbaarheid van deelname-rechten, governance en transparantie-eisen.

DAO roadmap

Meer informatie via:
over het bericht: Marloes Pomp

Marloes Pomp

Program Lead Governance & Web3

Gerelateerde berichten:
over het bericht: DBC Deep Dive: Decentralized Autonomous Organizations
16 februari 2023

DBC Deep Dive: Decentralized Autonomous Organizations