Ga naar inhoud

DBC Deep Dive: Trendbreuk in de media: Bitcoin is goed voor het klimaat

Dit artikel is onderdeel van de reeks #DBCDeepDives over Digital Assets en Web3 in samenwerking met Descryptor.


In deze Deep Dive staan we stil bij een opvallende ommezwaai in de berichtgeving over Bitcoin. Waren de berichten in de media tot begin dit jaar overwegend negatief over de klimaatimpact van Bitcoin, de afgelopen maanden is een duidelijke kentering te zien. Sterker nog, Bitcoin wordt inmiddels zelfs voorzichtig naar voren geschoven als een middel om klimaatverandering te beteugelen. Hoe dat zit lees je in het tweede deel van dit artikel. We starten met de jaarlijkse Crypto Adoption Index van Chainalysis.

Crypto Adoption Index

Op 12 september heeft Chainalysis zijn jaarlijkse Crypto Adoption Index gepubliceerd. Deze index laat zien in welke landen de gemiddelde burger cryptocurrency het meest omarmt. Hierbij wordt gekeken naar het gebruik en bezit van crypto, waarbij rekening wordt gehouden met de bevolkingsomvang en het inkomen van een land. Dit zorgt ervoor dat grote, welvarende landen het beeld niet vertekenen. De index is gebaseerd op een combinatie van on-chain data en real-world data, verdeeld over vijf sub-indexen.

De Top 5 op het gebied van crypto-adoptie bestaat uit India, Nigeria, Vietnam, de VS en Oekraïne. Europese landen zoals Spanje, Frankrijk, Duitsland en Nederland bevinden zich respectievelijk op de 22e, 23e, 26e en 38e plaats. Interessant is dat de totale adoptie in 2023 lager is dan in 2021, maar hoger dan in 2022 en 2020.

Bijzonder is dat vooral de lagere middeninkomenslanden de leiding nemen in crypto adoptie. Dit is de inkomenscategorie waarin 40% van de wereldbevolking leeft. Als deze landen indicatief zijn voor de toekomst, dan suggereert de data dat crypto een significant onderdeel van die toekomst zal zijn. Het volledige rapport wordt in oktober verwacht.


deep dive trendbreuk media


Een aanvullend perspectief op het onderzoek van Chainanalysis werd verschaft door Nic Carter tijdens zijn bijdrage aan de Token2049-conferentie in Singapore over de opkomst van stablecoins. Uit een door hem gepresenteerde grafiek bleek dat stablecoins nu 70% van het transactievolume in de cryptowereld vertegenwoordigen. De groei van stablecoins komt voornamelijk van mensen in opkomende economieën die deze digitale dollars gebruiken om mee te sparen en betalen. Het transactievolume van stablecoins is nu vergelijkbaar met dat van Visa.

Chainalysis en Carter bieden een interessant perspectief voor de komende jaren. Gewone burgers uit opkomende economieën nemen crypto in gebruik voor hun dagelijkse financiën, simpelweg omdat het beter is dan de alternatieven die ze hebben.


Bitcoin en Klimaat: Een Nieuw Perspectief

tweet jamie coutts


De perceptie van Bitcoins impact op het klimaat heeft de afgelopen maanden een opmerkelijke verschuiving doorgemaakt. Waar de digitale munteenheid eerder vooral negatieve aandacht kreeg vanwege het energieverbruik, wordt er nu steeds vaker gewezen op de potentiële voordelen voor het milieu. Tijdens eeneerdere Deep Dive schetsten we al uitgebreid de bredere context van dit onderwerp.

Recente rapporten en artikelen van gerenommeerde instituten en media-outlets hebben bijgedragen aan deze veranderende kijk op Bitcoin. KPMG, bijvoorbeeld, heeft een rapport uitgebracht waarin wordt gesteld dat Bitcoin op meerdere manieren een positieve klimaat-impact kan realiseren:


  • Bevordering van de overgang naar hernieuwbare energie:
    Bitcoinminers kunnen dankzij hun flexibele energievraag, co-locatie naast hernieuwbare energiebronnen, gebruik van onderbenutte energievoorziening en vermogen om emissies te verminderen een nuttige bondgenoot zijn in de overgang naar meer hernieuwbare energiebronnen.


  • Balanceren van elektriciteitsnetten: Bitcoinmining heeft het vermogen getoond om elektriciteitsnetten te helpen balanceren door snel het energieverbruik te verminderen tijdens piekuren.


  • Vermindering van methaanuitstoot: Bitcoinminers vinden nieuwe en creatieve manieren om hun energie te verkrijgen, wat heeft geleid tot een vermindering van de hoeveelheid methaan die in de atmosfeer terechtkomt.


Het Institute of Risk Management heeft ook een rapport uitgebracht waarin de kansen worden benadrukt die Bitcoin biedt in de energietransitie. IRM wijst op verschillende manieren waarop Bitcoin kan bijdragen aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en het stimuleren van het gebruik van hernieuwbare energie. Een van de interessante punten die naar voren wordt gebracht, is het vermogen van Bitcoin om bestaande methaanemissies te verminderen.


deep dive bitcoin en energie


Ook Forbes publiceerde afgelopen juli een artikel dat de positieve kanten van Bitcoins energieverbruik belicht. In dat artikel werd Bitcoins unieke vermogen om gestrande energiebronnen te benutten en krachtige broeikasgasemissies te verminderen benadrukt en Bitcoin gepresenteerd als een potentiële bondgenoot in de strijd tegen klimaatverandering.

Het groene imago van Bitcoin krijgt extra rugwind door nieuwe inzichten over het energieverbruik. Zo heeft de Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index (CBECI) onlangs hun schatting van Bitcoins energieverbruik naar beneden bijgesteld. Dit suggereert dat eerdere aannames over het energieverbruik van Bitcoin te hoog waren. En climate tech-investeerder Daniel Batten schreef dat inmiddels meer dan 50% van de energie die door Bitcoin wordt gebruikt, nu afkomstig is van duurzame bronnen.

De discussie over Bitcoin en het klimaat is duidelijk aan het evolueren. Terwijl vroeger de nadruk lag op het hoge energieverbruik van Bitcoin, wordt er nu steeds meer gekeken naar de potentiële voordelen voor het milieu. Met voortdurende innovaties en een groeiend begrip van de technologie, kan Bitcoin wellicht een onverwachte bondgenoot worden in de wereldwijde inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan.Overige DBC Deep Dives:
over het bericht: DBC Deep Dive: Ontwikkelingen in het ecosysteem van digital assets
21 september 2023

DBC Deep Dive: Ontwikkelingen in het ecosysteem van digital ...

over het bericht: DBC Deep Dive: Spot Bitcoin ETF - Een ‘positive black swan’?
01 september 2023

DBC Deep Dive: Spot Bitcoin ETF - Een ‘positive black swan’?

over het bericht: DBC Deep Dive: Vertrek Binance, kritieke transities Ethereum & de Hinman-test
20 juni 2023

DBC Deep Dive: Vertrek Binance, kritieke transities Ethereum...

over het bericht: DBC Deep Dive: Meer innovatie op Bitcoin, Lange Wachtrij Staking Ethereum
06 juni 2023

DBC Deep Dive: Meer innovatie op Bitcoin, Lange Wachtrij Sta...

over het bericht: DBC Deep Dive - Decentrale technologie en AI: De perfecte symbiose?
10 mei 2023

DBC Deep Dive - Decentrale technologie en AI: De perfecte sy...

over het bericht: DBC Deep Dive - Europa neemt de leiding: MiCA en de regulering van digitale assets
10 mei 2023

DBC Deep Dive - Europa neemt de leiding: MiCA en de reguleri...

over het bericht: DBC Deep Dive: And then they fight you (in the US)?
21 april 2023

DBC Deep Dive: And then they fight you (in the US)?

over het bericht: DBC Deep Dive: Shapella-update Ethereum, account abstraction, privacy pools & Rollkit
28 maart 2023

DBC Deep Dive: Shapella-update Ethereum, account abstraction...

over het bericht: DBC Deep Dive: Ordinals & Inscriptions - nieuwe use case voor Bitcoin?
07 maart 2023

DBC Deep Dive: Ordinals & Inscriptions - nieuwe use case voo...

over het bericht: DBC Deep Dive: Decentralized Autonomous Organizations
16 februari 2023

DBC Deep Dive: Decentralized Autonomous Organizations

over het bericht: DBC Deep Dive: Modulaire blockchains - de volgende stap in de evolutie van decentrale technologie?
17 oktober 2022

DBC Deep Dive: Modulaire blockchains - de volgende stap in d...

over het bericht: DBC Deep Dive: Tornado Cash - voorbode van nieuwe cryptowars?
13 september 2022

DBC Deep Dive: Tornado Cash - voorbode van nieuwe cryptowars...

over het bericht: Decentralized Finance (DeFi)
12 september 2022

Decentralized Finance (DeFi)

over het bericht: DBC Deep Dive: Markets in Crypto-Assets Regulation - Deel 3 Inhoud en reikwijdte MiCA
12 juli 2022

DBC Deep Dive: Markets in Crypto-Assets Regulation - Deel 3 ...

over het bericht: DBC Deep Dive: Markets in Crypto-Assets Regulation Deel 2 - Bestaande wetgeving voor crypto
01 juli 2022

DBC Deep Dive: Markets in Crypto-Assets Regulation Deel 2 - ...

over het bericht: DBC Deep Dive: Markets in Crypto-Assets Regulation - Deel 1 Het Europese wetgevingstraject
22 juni 2022

DBC Deep Dive: Markets in Crypto-Assets Regulation - Deel 1 ...

over het bericht: DBC Deep Dive: Digitaal vastgoed in de metaverse – Woon jij straks naast Snoop Dogg?
12 april 2022

DBC Deep Dive: Digitaal vastgoed in de metaverse – Woon jij ...

over het bericht: DBC Deep Dive: Play to Earn - Blockchain als aanjager van een revolutie?
09 maart 2022

DBC Deep Dive: Play to Earn - Blockchain als aanjager van ee...

Meer informatie over Digital Assets en Web3 via:
over het bericht: Koen Hartog

Koen Hartog

Lead Use Cases