Ga naar inhoud

DBC Deep Dive: Vertrek Binance, kritieke transities Ethereum & de Hinman-test

Dit artikel is onderdeel van de reeks #DBCDeepDives over Digital Assets en Web3 in samenwerking met Descryptor.


In deze Deep Dive staan we stil bij enkele van de meest in het oog springende ontwikkelingen in het crypto/digital assets-ecosysteem.

Binance vertrekt uit Nederland

Op 16 juni werd duidelijk dat Binance binnenkort de deuren sluit in Nederland. Aanleiding voor dit vertrek is dat de cryptobeurs er niet in is geslaagd om de benodigde registratie bij DNB te voltooien. DNB maakt niet bekend waarom de registratie is geweigerd, maar de veronderstelling is dat dit is gebeurd op grond van de bestuurders/UBO’s. De andere valide redenen voor DNB om een registratie niet te voltooien, een incomplete aanvraag of het aanleveren van onjuiste informatie, lijken minder voor de hand te liggen.

Vitalik Buterin beschrijft kritische ontwikkelpunten voor verdere opschaling Ethereum

In zijn blogpost van 9 juni jl. geeft Buterin aan dat er drie transities benodigd zijn om Ethereum op te schalen en toegankelijk te maken voor massa-adoptie:

1. L2 scaling transition: zogenaamde ‘rollups’ gebruiken om transactiekosten lager te houden. Op het Ethereum main net zijn de transactiekosten te hoog voor massa-adoptie. Als deze transitie niet wordt gemaakt, dan zullen gebruikers uitwijken naar gecentraliseerde oplossingen.

2. Wallet security transition: smart contract wallets moeten de standaard worden. De huidige wallets zijn niet gebruiksvriendelijk genoeg. Alleen degene die toegang heeft tot de private key kan transacties initiëren. En bij verlies van de private key is er geen manier om toegang tot het account te herstellen. Smart contract wallets zullen meer flexibiliteit bieden, bijvoorbeeld op het terrein van beveiligingsregels of het herstel van een account, waardoor een grotere groep gebruikers kan worden aangesproken. We schreven er eerder ook over in de Deep Dive die onder andere over Account Abstraction ging.

3. De privacy transition: het is noodzakelijk dat de mogelijkheid wordt geboden om transacties uit te voeren met behoud van privacy. En in alle andere gadgets die worden ontwikkeld (social recovery, identiteit, reputatie) moet privacy zijn geïncorporeerd. Voor veel use cases is de huidige volledige transparantie niet acceptabel voor gebruikers. Gebruikers zullen daardoor uitwijken naar gecentraliseerde oplossingen die gegevens tenminste gedeeltelijk zullen verbergen.

In zijn blogpost benoemt Buterin een aantal oplossingsrichtingen en complexiteiten voor bovengenoemde transities. Daarnaast is het ook een oproep aan het ecosysteem om deze problemen gezamenlijk en integraal op te pakken. Deze transities kunnen niet in isolatie van elkaar worden ontwikkeld en uitgevoerd.

Meer duidelijkheid over de totstandkomingsgeschiedenis van de Hinman-test

Op 14 juni 2018 gaf William Hinman, toenmalig directeur van de SEC Divisie Corporate Finance een speech op de Yahoo Finance All Markets Summit waarbij hij suggereerde dat Bitcoin en Ethereum niet geclassificeerd konden worden als effecten. De redenering die hij hiervoor gaf, en die nu bekend staat als de Hinman-test, is dat als een project voldoende gedecentraliseerd is en er geen centrale actoren zijn, er ook geen ‘uitgever’ van effecten is en er ook geen mogelijkheid is dat een centrale actor kan handelen op basis van voorkennis of anderszins een informatievoorsprong op de markt heeft. In 2019 schreef de Blockchain Association een artikel waarin het de Hinman-test verder toelichtte en uitwerkte (link). Ook in 2019 onderstreepte toenmalig SEC-voorzitter Clayton in reactie op een brief van Coin Center dat hij zich kon vinden in de uitleg van Hinman over voldoende decentralisatie.

De crypto-sector drong er na de inmiddels beroemde speech bij de SEC op aan om de Hinman-test om te zetten naar formele regelgeving, maar dit is tot op heden niet gebeurd. Sterker nog, de SEC betoogde recentelijk dat Hinman’s uitspraken een eenmansactie betrof en geenszins gezien kon worden als een breed gedragen of intern afgestemde uitspraak.

In het kader van de zaak van de SEC tegen Ripple werd de SEC bevolen om de interne correspondentie inzake de totstandkoming van de speech vrij te geven. Daaruit blijkt dat er wel degelijk afstemming heeft plaatsgevonden en wordt in commentaren bij de concept-speech aangegeven dat ‘het feit dat tokens op een voldoende gedecentraliseerd netwerk niet langer effecten zijn een gat in de regelgeving vormt’. Een dergelijke claim ondermijnt ook de uitspraken van de huidige SEC-voorzitter Gensler die herhaaldelijk heeft gesteld dat de regels voor crypto niet te hoeven worden gemaakt, omdat voor iedereen duidelijk zou moeten zijn dat de bestaande regels (voor effecten) reeds van toepassing zijn.

Saillant detail bij de aanloop naar de Hinman-test is dat er een intensieve lobby vanuit Ether-houders en Consensys aan vooraf lijkt te zijn gegaan.

Blackrock en andere grote spelers willen Bitcoin ETF starten

Tot slot werd op 15 juni bekend dat de grootste asset manager ter wereld, Blackrock, een aanvraag heeft ingediend bij de SEC om een Bitcoin Spot ETF te starten. Het bleek het startschot voor een serie aankondigingen over institutionele partijen met serieuze cryptoplannen. Ook Valkyrie, WisdomTree en Invesco dienden (opnieuw) een aanvraag voor een soortgelijke ETF in. Deutsche Bank, de grootste bank van Duitsland heeft een crypto custody licentie aangevraagd. Charles Schwab, Fidelity en Citadel kondigden de lancering van de EDX Crypto Exchange aan waarop in eerste instantie Ether en Bitcoin verhandelbaar zullen zijn. Ook SAP, Mastercard, VISA kondigden plannen aan en vier grote Australische banken geven stablecoins uit op Ethereum.

deep dive 20 juni


Een van onze recente Deep Dives ging over de fase ‘And then they fight you’ waarin de crypto-sector, met name in de de VS, zich leek te bevinden. Bovengenoemde ontwikkelingen tonen aan dat we mogelijk dichterbij de laatste fase (‘And then you win’) zijn dan we enkele weken geleden hadden kunnen denken.

Meer Deep Dives
over het bericht: DBC Deep Dive: Meer innovatie op Bitcoin, Lange Wachtrij Staking Ethereum
06 juni 2023

DBC Deep Dive: Meer innovatie op Bitcoin, Lange Wachtrij Sta...

over het bericht: DBC Deep Dive - Decentrale technologie en AI: De perfecte symbiose?
10 mei 2023

DBC Deep Dive - Decentrale technologie en AI: De perfecte sy...

over het bericht: DBC Deep Dive - Europa neemt de leiding: MiCA en de regulering van digitale assets
10 mei 2023

DBC Deep Dive - Europa neemt de leiding: MiCA en de reguleri...

over het bericht: DBC Deep Dive: And then they fight you (in the US)?
21 april 2023

DBC Deep Dive: And then they fight you (in the US)?

over het bericht: DBC Deep Dive: Shapella-update Ethereum, account abstraction, privacy pools & Rollkit
28 maart 2023

DBC Deep Dive: Shapella-update Ethereum, account abstraction...

over het bericht: DBC Deep Dive: Ordinals & Inscriptions - nieuwe use case voor Bitcoin?
07 maart 2023

DBC Deep Dive: Ordinals & Inscriptions - nieuwe use case voo...

over het bericht: DBC Deep Dive: Decentralized Autonomous Organizations
16 februari 2023

DBC Deep Dive: Decentralized Autonomous Organizations

over het bericht: Toekomstperspectieven na de ineenstorting van FTX-bolwerk
15 december 2022

Toekomstperspectieven na de ineenstorting van FTX-bolwerk

over het bericht: DBC Deep Dive: Modulaire blockchains - de volgende stap in de evolutie van decentrale technologie?
17 oktober 2022

DBC Deep Dive: Modulaire blockchains - de volgende stap in d...

Meer informatie over DBC Deep Dives via:
over het bericht: Koen Hartog

Koen Hartog

Lead Use Cases