Ga naar inhoud

DBC lanceert Digital Identity interoperability initiatief

De DBC heeft samen met haar partners Sphereon, Animo en TNO een initiatief gelanceerd om de interoperabiliteit, de samenwerking tussen verschillende systemen, bij het gebruik van digitale identiteiten te bevorderen. Het initiatief, het Dutch Decentralized Identity Profile (DDIP), werd tijdens de DBC Conferentie op 26 juni jl. gepresenteerd. Als onderdeel van de lancering hebben Sphereon en Animo ook de eerste twee SSI wallets, digitale portemonnee met persoonlijke gegevens, die aansluiten bij DDIP geïntroduceerd. Beide wallets zijn volledig open source.

DDIP is een minimale set aan technische eisen die ervoor zorgen dat verschillende oplossingen, die gebruik maken van digitale identiteiten en wallets, op elkaar aansluiten en dus interoperabel zijn. Het profiel is gebaseerd op een selectie van de specificaties vanuit het kader dat de EU heeft vastgesteld in de EU Digital Identity ARF (Architecture & Reference Framework). De specificaties van de ARF zijn nog te breed waardoor het naadloos aansluiten van verschillende systemen op elkaar niet vanzelfsprekend is. Vandaar dat er in het DDIP een selectie binnen de ARF specificaties is gemaakt. DDIP draagt op deze manier pro-actief bij aan de (praktische) evaluatie en verdere ontwikkeling van de EU digital identity.

DDIP is gelanceerd vooruitlopend op de aangekondigde EU large scale pilots. Interessant voor partijen rond het EDI stelsel, de Nederlandse community voor de Europese Digitale Identiteit, die nu op een praktische manier al kennis willen maken met de EUDI specificaties en hun oplossingen hierop aan willen sluiten. DDIP is een open initiatief waar iedereen gebruik van kan maken en aan bij kan dragen. Door deze pro-actieve aanpak kan de Nederlandse community mogelijk nog invloed uitoefenen op de verdere uitewerking van de Europese Digitale Identiteit. Het doel is om in de 2e helft van dit jaar het aantal deelnemende partijen en interoperabele oplossingen binnen DDIP verder te laten groeien: meer wallets, meer digitale credentials, meer use cases. Ook streven de initiatiefnemers naar, DDIP conforme, voorbeelden van "organisatie wallets" en "digital product passports".

DDIP is gestart vanuit onderlinge afspraken tussen een reeks van Nederlandse projecten en partijen. DDIP moet echter niet gezien worden als een "Nederlands feestje" aangezien het volledig focust op Europese/internationale standaarden. Er is bewust gekozen om niet direct met een grotere groep internationale partijen en use cases te starten om de ontwikkeling praktisch en slagvaardig te houden. Echter zouden er wellicht binnenkort al grensoverstijgende samenwerkingen/interop plugfests gestart kunnen worden. Daarnaast zal op korte termijn de officiële bekendmaking van de internationale naam van het Decentralized Identity Profile plaatsvinden. Hierin zal het woord “Dutch” niet voorkomen. Deze naam zal te zijner tijd de werknaam DDIP (Dutch Decentralized Identity Profile) vervangen.

Voor meer informatie en om betrokken te worden staat een reeks van publieke meetups gepland:

https://www.meetup.com/ddip-dutch-decentralized-identity-profile/members/


Om een indruk te krijgen van de mogelijkheden kan je op de DBC-website inloggen met een DDIP compliant wallet en digital credential.

https://www.dutchblockchaincoalition.org/userlogin

Na login heb je toegang tot een pagina met meer informatie over DDIP, links naar DDIP compliant websites, de specificaties en diverse Github repositories met open source componenten.


Voor verdere vragen of feedback kan je richten tot Harmen van der Kooij of Alexander van den Wall Bake.

Meer informatie over het Decentralized Identity Profile via:
over het bericht: Alexander van den Wall Bake

Alexander van den Wall Bake

Program Lead Self-Sovereign Identity (SSI)

over het bericht: Harmen van der Kooij

Harmen van der Kooij

Program Lead Digital Commons and Interoperability