Ga naar inhoud

Digicampus, Dutch Blockchain Coalition en IDnext bundelen hun krachten

Digicampus, Dutch Blockchain Coalition (DBC) en iDnext willen een impuls geven aan innovatie op het gebied van (de)centralisatie van digitale identiteiten. Om de verspreiding van kennis over en de ontwikkeling van digitale identiteit meer kracht bij te zetten, bundelen ze hun krachten. De drie partijen sloten daarvoor op 28 april een kennispartnership: Robert Garskamp (IDnext), Giulietta Marani (Digicampus) en Peter Verkoulen (DBC) ondertekenden een samenwerkingsconvenant.

Robert Garskamp, Giulietta Marani, Peter Verkoulen (vlnr)


De doorontwikkeling van digitale identiteit krijgt steeds meer aandacht in Nederland, maar ook buiten de landsgrenzen. Nu steeds meer van ons leven digitaal wordt afgehandeld, is het essentieel om een digitale identiteit te hebben die dit kan ondersteunen en die tegelijkertijd om inwoners te helpen zich te beschermen tegen oneigenlijk gebruik van hun persoonlijke gegevens.

Samen zullen de partijen met evenementen, workshops en papers de dialoog vormgeven over een betrouwbare (decentrale) digitale identiteit die aansluit bij de behoeften van inwoners en ondernemers én die hun belangen maximaal beschermt als het gaat om kernwaarden als soevereiniteit en privacy. De partijen bepalen onderling en met inbreng van hun achterban welke thema’s op de gezamenlijke agenda komen.


Digicampus en DBC organiseren over de verkenning van een meer decentrale identiteitsinfrastructuur al periodieke online SSI community events, waarvan de eerstvolgende op 4 mei aanstaande plaatsvindt. Aanmelden kan bij Jacob Boersma via jacob.boersma@dutchblockchaincoalition.org.