Ga naar inhoud
Persbericht: Digitale testbewijzen Covid-19 bieden perspectief voor evenementenbranche

Persbericht: Digitale testbewijzen Covid-19 bieden perspectief voor evenementenbranche

Succesvolle praktijktoets belangrijke stap in aanloop naar pilots in januari.


Stichting uNLock en Fieldlab Evenementen doen eerste praktijktoets in aanloop naar de pilot evenementen

Stichting uNLock en Fieldlab Evenementen hebben afgelopen week een praktijktoets uitgevoerd om digitale Covid-19 testuitslagen uit te geven en te verifiëren op echtheid. Deze digitale Covid-19 testuitslagen kunnen in de toekomst worden ingezet bij de toegangscontrole van evenementen. Hiermee kunnen evenementen worden georganiseerd waarbij bijvoorbeeld de 1,5 meter regel kan worden losgelaten omdat alle bezoekers vlak voor het evenement negatief hebben getest op Covid-19. Tijdens de pilot evenementen in januari 2021 willen Fieldlab Evenementen en uNLock deze oplossing in gaan zetten. Dit is een nieuwe stap om de samenleving verder te kunnen openen en sectoren die zeer lijden onder de beperkingen weer perspectief te bieden.


Fraude voorkomen en privacy borgen

De ontwikkelde oplossing maakt het mogelijk om een Covid-19 testuitslag te koppelen aan de identiteit van een persoon. Deze gegevens bewaart deze persoon in een persoonlijke datakluis op zijn telefoon. Vervolgens kan de testuitslag met gekoppelde identiteit eenvoudig getoond worden bij de toegangscontrole van het evenement. De digitale testuitslag kan door de organisator real time worden gevalideerd op echtheid. Met de uNLock oplossing houdt de bezoeker regie over zijn test en ID-gegevens en wordt fraude met testuitslagen voorkomen. Met deze oplossing kunnen evenementen en grootschalige bijeenkomsten weer mogelijk gemaakt worden door bezoekers toe te laten op vertoon van deze digitale testuitslagen.


Onlangs gaf de regering toestemming voor enkele pilot events in januari. Fieldlab Evenementen gaat als eerste onderzoeken uitvoeren bij een theatervoorstelling, congres en twee voetbalwedstrijden. Fieldlab is een gezamenlijk initiatief vanuit de evenementensector, verenigd in het EventPlatform, de Alliantie van Evenementenbouwers en de Overheid. Het is mede opgezet met wetenschappers en kennisinstellingen, de Topsectoren Creatieve Industrie en Life, Sciences & Health en CLICKNL. Het Fieldlab Evenementen programma wordt ondersteund door de ministeries van VWS, OCW, EZK en JenV. Fieldlab Evenementen doet onderzoek naar diverse oplossingen om evenementen weer op een veilige manier plaats te laten vinden.


De app die in de praktijktoets werd gebruikt, is ontwikkeld door de initiatiefnemers achter Stichting uNLock. Stichting uNLock is een initiatief van een aantal Nederlandse publieke en private partijen die gezamenlijk werken aan een oplossing om digitale testuitslagen, wanneer die beschikbaar komen, op een privacy vriendelijke en betrouwbare manier te kunnen delen.


Perspectief voor evenementenbranche

Pieter Lubberts (projectmanager Fieldlab Evenementen): “De praktijktoets heeft aangetoond dat een verificatieproces bij kan dragen aan het veilig organiseren van evenementen en is daarmee een van de stappen in aanloop naar de pilot evenementen in januari. Wanneer de vervolg pilots ook succesvol verlopen, hoop ik dat we straks met een digitale testuitslag weer naar voetbalwedstrijden, festivals, congressen en concerten kunnen gaan.”


Maatschappelijk debat

Peter Verkoulen (voorzitter Stichting uNLock): “We zijn blij met de resultaten van de praktijktoets van vorige week. Deze laat zien dat het verschaffen van toegang tot een evenement op basis van een digitale testuitslag mogelijk is op een veilige, betrouwbare en privacy-vriendelijke manier. Wij denken dat het tijd is om het debat over de maatschappelijke en ethische wenselijkheid van deze oplossing met elkaar te voeren.”


Vervolg

De op 14 december aangekondigde lockdown, heeft geen invloed op de eerdergenoemde pilot events van Fieldlab Evenementen. Het kabinet heeft besloten de oorspronkelijke planning, om medio januari 2021 met de fieldlabs te starten, te handhaven.


De resultaten van de praktijktoets worden besproken en geëvalueerd binnen de stuurgroep van Fieldlab Evenementen en met de betrokken ministeries. Stichting uNLock en Fieldlab Evenementen werken in de tussentijd verder aan de voorbereiding van vervolgpilots in januari.


Stichting uNLock is een initiatief van de Dutch Blockchain Coalition (DBC), Universiteit Leiden, Rabobank, TNO, Deloitte, Ledger Leopard, CMS en stichting RINIS. EY is aangetrokken om te adviseren over de kwaliteit van de oplossing.


Meer informatie is te vinden op de website van Stichting uNLock.


Nieuws

over het bericht: DBC Deep Dive: Crypto ontwikkelingen om naar uit te kijken in de tweede helft van 2024
23 juli 2024

DBC Deep Dive: Crypto ontwikkelingen om naar uit te kijken i...

over het bericht: Terugblikken: de DBC slotconferentie 2024
08 juli 2024

Terugblikken: de DBC slotconferentie 2024

over het bericht: Oplevering Resultaten Innovatieproject Persoonlijke Regelingen Assistent
01 juli 2024

Oplevering Resultaten Innovatieproject Persoonlijke Regeling...