Ga naar inhoud

DIIP Update - Decentralized Identity Interop Profile

Tijdens de DBC conferentie in juni hebben de DBC, TNO, Sphereon en Animo het Decentralized Identity Interop Profile gelanceerd. Een initiatief om gezamenlijk op een pro-actieve manier de specificaties uit de Europese Identity Wallet architectuur te implementeren en te beproeven. Met als doel het neerzetten van toekomstbestendige oplossingen, het voorkomen van nieuwe "eiland projecten" en het stimuleren van hergebruik en kennisdeling.

Inmiddels zijn er 4 partijen die een volledig of deels DIIP compliant persoolijke wallet hebben ontwikkeld: Sphereon, Animo, Impierce Technologies en Tangle Labs. Allen volledig open source.

Daarnaast zijn er inmiddels 4 websites waar DIIP compliant wallets gebruikt kunnen worden: Future Mobility Data Marketplace, EnergySHR, CIX - Clinical Insight Exchange en de DBC website.

De komende maanden gaan diverse andere projecten DIIP implementeren en/of beproeven. Bijvoorbeeld het Voertuigpaspoort (Belastingdienst), het Ondernemingspaspoort, het Centraal Register Techniek, de Persoonlijke Regelingen Assistent, Schluss en Yvi.


Sinds juni worden er maandelijks "DIIP meetups" georganiseerd. Dit zijn levendige technische sessies waar open source componenten aan elkaar worden gedemonstreerd en specificaties worden besproken. De komende maanden zullen er naast persoonlijke wallets ook wallets voor organisaties en "dingen" ontwikkeld worden (Digital Product Passports/Digital Twins). Daarnaast zijn er plannen om een domein oversteigende "Member Catalog" en "Credential Catalog" te ontwikkelen. Dit alles natuurlijk in het licht van Europese en wereldwijde ontwikkelingen en standaarden.


Wil je meer weten over DIIP of betrokken worden, kom dan naar één van deze meetups.
https://www.meetup.com/diip-decentralized-identity-interop-profile/


Meer informatie over DIIP: https://www.dutchblockchaincoalition.org/bouwstenen/diip-2

Meer informatie over DIIP via:
over het bericht: Alexander van den Wall Bake

Alexander van den Wall Bake

Program Lead Self-Sovereign Identity (SSI)

over het bericht: Harmen van der Kooij

Harmen van der Kooij

Program Lead Digital Commons and Interoperability