Ga naar inhoud

Dutch Blockchain Coalition onderdeel digitaliseringbeleid Ministerie van Binnenlandse Zaken

Op 8 maart j.l. stuurde staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) de Tweede Kamer een brief met de hoofdlijnen van de digitaliseringstrategie voor Nederland.

Staatssecretaris Van Huffelen schrijft dat de stroom aan nieuwe digitale technologieën en toepassingen, waaronder blockchain, ongekende kansen oplevert voor economie en samenleving. Het kabinet wil de kansen van digitalisering vol benutten en waar mogelijk opschalen. Om op die manier te zorgen voor duurzame economische groei en bij te dragen aan de aanpak van maatschappelijke uitdagingen rond thema’s zoals onderwijs, zorg, klimaat en mobiliteit.

Daarvoor is het mede van belang dat de overheid samenwerkt in publiek-private samenwerkingsverbanden. Dergelijke publiek-private samenwerkingen zijn gericht op belangrijke bouwstenen, zoals de effectieve datadeel-ecosystemen in Nederland en Europa. Om op een verantwoorde en veilige manier data te creëren op een schaal die noodzakelijk is voor datagedreven innovaties in bedrijfsleven en maatschappij, worden afspraken gemaakt over standaarden, verantwoording (bijvoorbeeld rond privacy) en veiligheid. Dit is ook de reden dat de Rijksoverheid betrokken is bij de Dutch Blockchain Coalition (DBC).


De DBC is een samenwerkingsverband tussen partners uit de overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. De missie van de DBC is om kennis over en het gebruik van blockchain te vergroten en daarmee de decentrale inrichting van de digitale infrastructuur in Nederland te versnellen. De DBC is hierin vooral een katalysator en een facilitator, die een omvangrijk publiek-privaat netwerk activeert en verbindt.


De DBC richt zich op de maatschappelijke en economische toepassingsgebieden mobiliteit, energie en duurzaamheid, veiligheid, gezondheid en zorg en landbouw, water en voedsel. De ontwikkeling van cruciale bouwstenen waaronder Crypto economics, Self-Sovereign Identity (SSI) en vraagstukken die met opschaling, standaardisatie en Human Capital te maken hebben, zijn enkele speerpunten van de DBC. Samen met onze partners geven we hier invulling aan.


Lees hier de kamerbrief Hoofdlijnen beleid voor digitalisering