Ga naar inhoud
Dutch Self-Sovereign Identity Framework (DSSIF)

Dutch Self-Sovereign Identity Framework (DSSIF)

Samen met onze partners en onder toezicht van een review board van experts afkomstig uit overheid, bedrijfsleven en universiteiten, heeft de Dutch Blockchain Coalition in de afgelopen maanden gewerkt aan het opstellen van een Dutch SSI Framework (“DSSIF”).


DSSIF is een leidraad voor eenieder –zoals bestuurders, beleidsmakers en ontwikkelaars- die zich bezighoudt met het onderwerp digitale identiteit in zijn algemeenheid en de decentrale inrichting ervan in het bijzonder. DSSIF is een levend document dat aan de hand van praktische toepassingen, nader onderzoek en terugkoppeling van het brede publiek bijgewerkt, aangescherpt en verbeterd zal worden. Daarmee komen we uiteindelijk tot een gezamenlijke aanpak die moet leiden tot een wenselijke digitale identiteitsinfrastructuur. Voor Nederland, maar in nauwe samenwerking en wisselwerking met Europa wat ons betreft. We nodigen iedereen van harte uit om input op of naar aanleiding van dit document te geven door ons een mail te sturen en/of door te participeren in de werkgroep van de Dutch Blockchain Coalition.

Klik hier om de managementsamenvatting te downloaden: 

Klik hier om het visiedocument te downloaden:

Management samenvattingWil je meer informatie? Neem dan contact op met:
over het bericht: Alexander van den Wall Bake

Alexander van den Wall Bake

Program Lead Self-Sovereign Identity (SSI)

over het bericht: Yvo Hunink

Yvo Hunink

Program Lead Digital Product Passports

over het bericht: Hanneke Jansen

Hanneke Jansen

Coallitiesecretaris

over het bericht: Mark van Staalduinen

Mark van Staalduinen

Program Lead Digital Trust NL

over het bericht: Marloes Pomp

Marloes Pomp

Program Lead Governance & Web3

over het bericht: Nina Huijberts

Nina Huijberts

Innovation Manager

over het bericht: Robert Jan van Pelt

Robert Jan van Pelt

Programmamanager Company Passport

over het bericht: Victor van der Hulst

Victor van der Hulst

Coalitiemanager

over het bericht: Rob van Gijzel

Rob van Gijzel

Voorzitter

over het bericht: Koen Hartog

Koen Hartog

Lead Use Cases

over het bericht: Harmen van der Kooij

Harmen van der Kooij

Program Lead Digital Commons and Interoperability

over het bericht: Femke Bartelds

Femke Bartelds

Communicatieadviseur