Ga naar inhoud

Eerste onderzoeksfase Ondernemingspaspoort succesvol afgerond

Op 15 december vond de tweede Expertsessie Ondernemingspaspoort plaats. 

Experts op het gebied van digitale identiteit, wallets en het gebruik van Self-Sovereign Identity en attributes trotseerden het winterse weer om samen te komen bij de Dutch Blockchain Coalition. 

In het vierde kwartaal van 2022 hebben 3 werkgroepen een groot aantal onderzoeksvragen uitgewerkt. In de ochtend presenteerden de werkgroepen de eerste resultaten en denkrichtingen. In de middag werd in break-out sessies ingegaan op vragen die diepere discussie vereisten. De resultaten van de Expertsessie zullen worden ingezet om in 2023 het concept van het Ondernemingspaspoort verder uit te werken. 

Wij zijn dankbaar voor alle betrokken experts uit diverse domeinen die zich in deze publiek-private samenwerking hebben ingezet om het Ondernemingspaspoort de kennisbasis te bieden die het nu heeft. 

Meedenken? Graag! Mail naar: Robertjan.vanpelt@dutchblockchaincoalition.org.

Benieuwd naar het Ondernemingspaspoort? Kijk dan op deze pagina.