Ga naar inhoud
Go-live Mijnwaardeoverdracht.nl

Go-live Mijnwaardeoverdracht.nl

Op 5 november aanstaande wordt het platform 'mijnwaardeoverdracht.nl' officieel gelanceerd. Dit platform is een van de eerste op blockchain gebaseerde applicaties die voor het grote publiek beschikbaar is.


Aanleiding

Distributed Ledger Technology (DLT) is sinds 2016 bij de APG Groeifabriek onderwerp van gesprek. In verschillende experimenten is gevalideerd dat het ‘DNA van een pensioenadministratie’ veel weg heeft van de datastructuur in DLT. Vanuit de gedachte dat voor het voeren van een pensioenadministratie ook data vanuit verschillende bronnen nodig zijn die voor lange tijd veilig moeten worden vastgelegd, zijn vanaf 2016 meerdere experimenten opgestart. Met opgedane inzichten in deze experimenten, is vanaf halverwege 2018 een prototype gebouwd van Mijnwaardeoverdracht.nl, waarmee kon worden uitgelegd wat de meerwaarde is van gedeelde infrastructuur (DLT) voor zowel pensioenfondsen, -uitvoerders als -deelnemers middels een specifieke use case: waardeoverdrachten.


Totstandkoming en voordelen

In 2019 is het prototype verder ontwikkeld met meerdere grote pensioenuitvoerders en het team van platform ontwikkelaars binnen APG, genaamd ‘Hyfen’. Het resultaat hiervan en het eerste product waarmee Hyfen zodoende live gaat is Mijnwaardeoverdracht.nl, waarbij door samenwerking met vier grote pensioenuitvoerders de klantreis waardeoverdrachten is geoptimaliseerd.


Het ontwikkelde platform is modulair opgebouwd en in staat om administraties van partijen in de pensioensector met elkaar te verbinden. Na het uitvoeren van een technology assessment werd voor het realiseren van het platform voor pensioenwaardeoverdrachten gekozen voor een combinatie van bewezen technologie (zoals databases en cloudinfrastructuur) in combinatie met DLT. Hierbij vormt DLT slechts een deel van de totaaloplossing en wordt het specifiek ingezet voor waar het ook waarde toevoegt, namelijk het creëren van een gedeelde waarheid tussen partijen. De gebouwde functionaliteit verkort de doorlooptijd van een waardeoverdracht van wat eerst tot 9 maanden kon oplopen tot de maximale wettelijke betaaltermijn van 10 werkdagen, doordat de juiste informatie van de juiste partij op het benodigde moment via API’s wordt ontsloten.


De focus ligt op de ervaring van de deelnemer en het efficiënter inrichten van de processen bij de pensioenuitvoeringsorganisatie. Waar de deelnemer eerst via papieren formulieren de aanvraag moest voltooien, wordt de deelnemer nu digitaal en real-time begeleid bij het maken van een keuze door een wizard met vergelijkingen tussen de oude- en nieuwe pensioenregeling. Deelnemers profiteren zodoende van een betere vergelijking en eenvoudige dienstverlening. Bovendien liggen de kosten voor de pensioenuitvoering lager.


Use case pensioenen in de Dutch Blockchain Coalition

Voor de werking van Mijnwaardeoverdacht.nl is data uit meerdere bronnen benodigd. Om de toepassing verder te laten ontwikkelen was en is publiek-private samenwerking gewenst. De Dutch Blockchain Coalition (DBC) heeft hierbij ondersteund en een bijdrage geleverd aan het verkrijgen van de noodzakelijke bestuurlijke aandacht voor het project.


Coalitiemanager Peter Verkoulen: “De DBC levert sinds 2019 een bijdrage aan grootmaatschappelijke blockchainprojecten ('use cases'). Pensioenen is één van de vijf eerste use cases waarmee we aan de slag zijn gegaan en de eerste use case die 'live' gaat. Complimenten voor APG/Hyfen: een first mover die we zien als voorbeeld qua ambitie en vooruitstrevendheid (extra bijzonder omdat het een sector betreft die van nature en om goede redenen relatief behoudend is) en die altijd waardevolle kennis en inzichten heeft gedeeld met het bredere ecosysteem.”


In 2020 en verder onderzoekt DBC hoe de geleerde lessen en het ontwikkelde bouwblok kunnen worden ingezet voor andere organisaties en processen waarin waarde wordt overgedragen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de DBC use cases hypotheken, diploma’s en overstapservices bij energieleveranciers en zorgverzekeraars. Vragen over de DBC kunnen gesteld worden door te mailen naar info@dutchblockchaincoalition.org.


Go-live 2020

Inmiddels is het platform klaar voor gebruik inclusief assurance door een onafhankelijk accountant en de benodigde securityaudits. Het platform is een van de eerste op blockchain gebaseerde applicaties die voor het grote publiek beschikbaar is! Iedereen in Nederland kan inloggen met een DigiD en gebruik maken van Mijnwaardeoverdracht.nl. Nu al kunnen zo’n vijftig procent van de deelnemers gebruik maken van het platform. De komende tijd zullen meer pensioenuitvoerders aansluiten waarmee het bereik verder wordt vergroot. Hyfen is verantwoordelijk voor het aanbieden van de dienstverlening, waarbij APG als klant en aandeelhouder betrokken blijft. Dit najaar wordt het platform breed geïntroduceerd in de pensioensector, onder meer met ondersteuning van de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. Tijdens de Pensioen3daagse vindt de publicitaire Go-Live van het initiatief plaats: op 5 november wordt een webinar georganiseerd over Mijnwaardeoverdracht.nl. In dit webinar wordt stil gestaan bij de totstandkoming en worden op een interactieve wijze alle stappen en vragen die bij een waardeoverdracht naar voren komen, belicht. Tevens vertellen deelnemende pensioenuitvoerders over hun rol in dit initiatief. Er wordt afgesloten met de toekomstplannen. Graag verwelkomen wij je bij dit webinar! Aanmelden kan via https://www.onlineseminar.nl/hyfen.


Hidde Terpoorten, directeur van Hyfen: “We zijn trots dat we met deze samenwerking laten zien dat door het kastje met de muur te verbinden het leven van alle partijen eenvoudiger en voordeliger wordt. Het succes van deze samenwerking smaakt naar meer. Het doel is hierbij steeds om inefficiënte en ingewikkelde klantreizen te digitaliseren en eenvoudiger te maken. Zo zijn we in staat om voor alle partijen waarde toe te voegen en te delen.”


Doorontwikkeling en dienstverlening vanuit Hyfen

De roadmap voor Mijnwaardeoverdracht is voorlopig nog gevuld. In een traject met de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens wordt onderzocht of het mogelijk is om gegevens uit de Basisregistratie Personen met een directe koppeling te ontsluiten op het platform. Door de zelfstandige positionering van Hyfen krijgt het team de ruimte om onafhankelijke dienstverlening aan de pensioensector te verlenen en de opgebouwde kennis ook buiten de pensioenbranche in te zetten. Hyfen houdt iedereen graag op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent Mijnwaardeoverdracht en kijkt uit naar de grote lancering tijdens de Pensioen3daage 2020. Blijf op de hoogte via de socials en/of neem contact op via info@hyfen.nl.DBC mijnwaardeoverdracht.nl from Dutch Blockchain Coalition on Vimeo.


Nieuws

over het bericht: DBC Deep Dive: Crypto ontwikkelingen om naar uit te kijken in de tweede helft van 2024
23 juli 2024

DBC Deep Dive: Crypto ontwikkelingen om naar uit te kijken i...

over het bericht: Terugblikken: de DBC slotconferentie 2024
08 juli 2024

Terugblikken: de DBC slotconferentie 2024

over het bericht: Oplevering Resultaten Innovatieproject Persoonlijke Regelingen Assistent
01 juli 2024

Oplevering Resultaten Innovatieproject Persoonlijke Regeling...