Ga naar inhoud

Kalipo sluit zich aan bij de DBC

De Dutch Blockchain Coalition is enthousiast Kalipo als nieuwe partner te verwelkomen. Kalipo biedt organisaties software voor zelf-management. Kalipo bedient zich daarbij van web3-technologie. We kijken uit naar een mooie samenwerking.


Er is een groeiende beweging richting zelf-management. Steeds meer organisaties, teams en groepen particulieren nemen het heft in handen om samen, autonoom actie te ondernemen. DAO’s sluiten hier naadloos op aan.

DAO staat voor Decentralized Autonomous Organization. Na DeFi en NFT’s zijn DAO’s de volgende beloftevolle toepassing van web3-technologie. In DAO’s zijn processen en eigenaarschap geautomatiseerd in protocollen. Ook bieden DAO’s de gereedschappen om gezamenlijk besluiten te nemen, samenwerking te organiseren en de ‘schatkist’ te beheren. Kalipo biedt organisaties een platform om hun DAO op te richten en hun zelf-bestuur in te richten.

De waarde van DAO’s voor de gebruikende organisaties is efficiëntie: de protocollen gaan ‘onverstoorbaar’ lopen zodra aan de gedefinieerde voorwaarden is voldaan. Daarnaast kunnen organisaties, omdat DAO’s gebaseerd zijn op blockchain-technologie, op de protocollen en de vastgelegde data vertrouwen.

Kalipo won een Lisk grant en heeft een partnership-covenant met de Hogeschool Utrecht. Via dit partnership en de financiering van Lisk, leidde Kalipo al 25 studenten op in het ontwikkelen van web3-applicaties. Kalipo richtte 1,5 jaar geleden de DAO Hub op. Een leidende groep experts vanuit verschillende disciplines die onderzoek doet naar, experimenten uitvoert met, en events organiseert rondom DAO’s.

Peter Nobels, CEO & co-founder Kalipo: “DAO’s leiden een periode van nieuwe vormen van organiseren in. Groepen krijgen vertrouwde tools in handen voor zelf-management en tokens geven leden eigenaarschaps- en bestuursrechten. Met DAO's verschuift de machtbalans van overheden en bedrijven richting mensen die zich als groep organiseren. Dit sluit helemaal aan bij de missie van de DBC: “Blockchain for good”. Met onze expertise zijn we goed gepositioneerd om een waardevolle bijdrage te leveren aan de coalitie en haar partners. We kijken uit naar een mooie samenwerking. En…voor een coalitie als de DBC is een DAO natuurlijk de ultieme vorm om zich organiseren.”