Ga naar inhoud
Succesvolle kick-off Global Showcase Digital Transfer of Ownership of the Bill of Lading

Succesvolle kick-off Global Showcase Digital Transfer of Ownership of the Bill of Lading

De Global Showcase Digital Transfer of Ownership of the Bill of Lading is van gestart gegaan. Havenbedrijf Rotterdam, Blocklab, Dutch Blockchain Coalition, Rabobank, Hoogwegt, diverse Nederlandse overheidsorganisaties en hun counterparts uit Singapore namen deel aan de online kick off.


Deze organisaties gaan de komende periode gezamenlijk aan de slag om de eerste, volledig papierloze, wettelijke erkende overdracht van eigendom op basis van een verhandelbare digitale Bill of Lading (e -BL) te realiseren in combinatie met verregaande digitalisering en automatisering van de benodigde documentenstroom en financiering van de onderliggende goederen.


De Global Showcase levert hieraan een belangrijke bijdrage, net zoals het juridische track waarin wordt gewerkt aan de wettelijke verankering van de e-BL. De e-BL kan in de nabije toekomst zorgen voor grote besparingen in logistieke ketens, uitbreiding van de wereldhandel en versterking van de concurrentiepositie van Nederland.


Voorafgaand aan de kick-off sprak een delegatie van de Dutch Blockchain Coalition (DBC), Havenbedrijf Rotterdam en Blocklab onder leiding van DBC-voorzitter Rob van Gijzel over het project met de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen. Het ministerie is een kernpartner van DBC en een belangrijke steunpilaar van het project, onder andere op het terrein van de wettelijke borging van de e-BL.


eBL webex screen minister C. van Nieuwenhuizen


Contactpersoon

over het bericht: Koen Hartog

Koen Hartog

Lead Use Cases

Use case electronic Bill of Lading

Lees meer