Libra en CBDC en de implicaties voor het bankwezen

In een recent rapport van de Frankfurt School of Finance & Management over Libra en Central Bank Digital Currencies (CBDC) wordt gesteld dat de lancering van Libra en een Euro CBDC verregaande implicaties heeft voor de financiƫle sector. Zo zou een getokeniseerd betaalmiddel als Libra een geduchte concurrent van de commerciƫle banken kunnen zijn voor zover het cross-border betalingen betreft.

Tegelijkertijd wijzen de onderzoekers erop dat Libra en CBDC niet slechts bedreigingen zijn, maar ook katalysators om het bedrijfsmodel en de dienstverlening van de bank te innoveren. Hiertoe signaleren ze de volgende kansen:

1.Ā Banken zouden essentiĆ«le pijlers kunnen worden in het Libra- en CBDC-systeem om rendement te genereren.

  2. Banken kunnen diensten verlenen die passen bij hun traditionele activiteiten, zoals bewaring en distributie van digitaal geld, samen met diensten zoals AML en KYC.

  3. Met de introductie van een digitaal programmeerbare euro kan een hoge mate van interoperabiliteit worden bereikt in meerdere snelgroeiende betalingsecosystemen. In dit verband zouden banken kunnen optreden als versnellers om een ā€‹ā€‹interoperabiliteitsstandaard in een bankenconsortium te ontwikkelen.

   4. Een digitale euro maakt de programmeerbaarheid van geld mogelijk door middel van smart contracts en daardoor het automatiseren van processen en financiƫle diensten zoals rentebetalingen, kwaliteitsrekeningen, leasing, en factoring. Hierdoor kan een digitaal programmeerbare euro ook voor banken rendabel zijn.

    Rondetafelbijeenkomst DBC, 2Tokens, Dusk Network enĀ DNB
    Dit laatste punt stond centraal in de besloten rondetafelbijeenkomst van DBC, 2Tokens en Dusk Network met DNB op 13 juli jl. In de recente studie van DNB over CBDC kwam onder meer ontwerpkeuze over de programmeerbaarheid van een CBDC aan de orde. Daarbij werd het spectrum gehanteerd tussen enerzijds alleen simpele betalingen tot anderzijds het volledig toe kunnen passen van smart contracts met complexe logica. Tijdens de sessie hebben Dusk Network,Ā 2Tokens en DBC is, mede op basis van de inzendingen van hun partners en andere in het onderwerp geĆÆnteresseerde partijen, aangegeven dat hun voorkeur uitgaat naar een CBDC met de versie met smart contracts met complexe logica. Hoewel de complexiteit van het lanceren van een dergelijke CBDC hoger zou zijn, zouden er verschillende belangrijke voordelen zijn.

    De eerste bijeenkomst heeft tot een succesvolle dialoog geleid. DBC en 2Tokens en Dusk NetworkĀ zullen de ontwikkelingen rondom CBDC nauwgezet blijven volgen de komende periode, en kijken uit naar verdere berichtgeving bij vervolggesprekken.

    Lees hier hetĀ rapport van de Frankfurt School of Finance & Management over Libra en Central Bank Digital Currencies.