Ga naar inhoud
DBC symposium 16 december 2021 terugkijken?

DBC symposium 16 december 2021

Op donderdag 16 december vond het online DBC symposium plaats. Een symposium met een inspirerend programma en interessante keynote sprekers die ons een kijkje gaven in de toekomst van energy, mobility en DAO’s. Uiteraard werd er daarnaast ook teruggekeken naar een aantal mooie hoogtepunten binnen de DBC en het bredere Nederlandse blockchain ecosysteem van het afgelopen jaar.


Onze eerste spreker was Frits Grotenhuis, directeur Dutch Digital Delta. Frits is sinds 1 november directeur van Dutch Digital Delta. Hij ging met Peter Verkoulen, coalitie manager DBC, in gesprek over het missiegedreven innovatiebeleid in Nederland en hoe de digitale sleuteltechnologie blockchain daarin past.


Als onafhankelijke partij heeft Frits, voordat hij directeur werd van de Topsector ICT/Team Dutch Digital Delta een rapport geschreven. Een review naar blockchain technologie welke is uitgevoerd in de zomer van 2021 in opdracht van Topteam ICT. Op basis van het afwegingskader voor sleuteltechnologieën is door het Topteam ICT bekrachtigd dat blockchain één van de vijf sleuteltechnologieën blijft in de jaren 2022 - 2024.


Na het gesprek met Frits keek Peter Verkoulen in hoog tempo terug op een aantal mooie hoogtepunten binnen de DBC, zoals de SSI module van de Nationale Blockchain Cursus die binnenkort te volgen is. Vervolgens werd er live geschakeld naar Engeland voor een bijdrage van keynote spreker Dr.  Ana Trbovich over waarom blockchain onmisbaar is voor de energietransitie. Ook vanuit de DBC hebben we dit thema in 2021 opgepakt. Arno Laeven, projectmanager Energie & Duurzaamheid bij DBC vertelde welke activiteiten er afgelopen jaar zijn opgestart en hoe door het gebruik van digitale certificaten de transparantie in een keten vergroot kan worden door middel van blockchain.

Marloes Pomp vertelde over een nieuw initiatief, de Dutch DAO (Decentrale Autonome Organisatie) en hoe we samen met de partners van DBC in 2022 meer activiteiten op het gebied van DAO's, NFT’s en de Metaverse gaan opstarten. 

De slotbijdrage was voor  Thomas Mueller.  Hij gaf een keynote over de toekomst van gedecentraliseerde mobiliteit en wat zijn kijk is op Nederland en de mogelijkheden om publiek-private samenwerking te realiseren. Vanuit DBC nam Harmen van der Kooij, projectmanager Mobiliteit ons mee met een terugblik op 2021 en een vooruitblik naar de plannen voor de  werkgroep mobiliteit in 2022.

Wil je het online symposium terugkijken?

Link
Wil je meer weten over de DBC, neem dan contact op met:
over het bericht: Victor van der Hulst

Victor van der Hulst

Coalitiemanager