Ga naar inhoud

Onderzoek: Digital Product Passports

Circulariteit en duurzaamheid staan hoog op de agenda van de overheid en het bedrijfsleven. Dit vertaalt zich ook in toenemende belangstelling voor de mogelijkheden van zogenaamde product- of materialenpaspoorten om de herkomst en ontwikkeling van goederen, producten en grondstoffen te volgen. Dergelijke paspoorten werden in de context van decentrale technologie al enige jaren onderzocht, vanuit de gedachte dat de onherroepelijke vastlegging van gegevens op een blockchain een goed basisingrediënt zou zijn. Zo werkt DBC in samenwerking met Rijkswaterstaat aan het opschalen van initiatieven rondom het Bodempaspoort en een paspoort voor de zoutlogistiek. Ook wordt er gewerkt aan een initiatief dat toeziet op de traceerbaarheid in de biobrandstoffenketen.

Nieuw beleid in Europa geeft een verdere boost aan de ontwikkeling van product- en materialenpaspoorten. Gaia-X en DBC hebben DBC-kernpartner TNO daarom eerder dit jaar gevraagd om een onderzoek te verrichten naar de huidige staat van dit soort paspoorten, keuzes op het gebied van design, (combinatie van) technologie, diverse vormen van interoperabiliteit en uitdagingen in de nabije toekomst. Het rapport van dit onderzoek is gepresenteerd tijdens de DBC Conferentie op 26 juni jl. en is vanaf nu ook als download beschikbaar via de DBC website. 

Heb je vragen over dit rapport of wil je starten met of aansluiten bij een project? Neem contact op via info@dutchblockchaincoalition.org.


Neem voor meer informatie contact op met:
over het bericht: Koen Hartog

Koen Hartog

Lead Use Cases