Ga naar inhoud

Onderzoeken wijzen uit dat decentrale technologie belangrijk is voor Nederland

Het Ministerie van BZK en het Ministerie van EZK, beiden kernpartners van de DBC, hebben extern onderzoeken laten doen naar de mogelijkheden en toegevoegde waarde van decentrale technologie / blockchain. De Dutch Blockchain Coalition en veel van onze partners werden geïnterviewd om input te verkrijgen maar er werd natuurlijk ook buiten de DBC community gekeken. Op basis van het afwegingskader voor sleuteltechnologieën is op basis van het rapport van EZK door het Topteam ICT bekrachtigd dat blockchain één van de vijf sleuteltechnologieën blijft in de jaren 2022 - 2024.

In het rapport ‘Review naar blockchain technologie’ (EZK) wordt naast het Nederlandse ecosysteem ook aandacht besteed aan de wereldwijde ontwikkelingen. Daarbij wordt ook de noodzaak van integrale samenwerking en de rol van DBC in Nederland daarbij onderstreept.

Het rapport van BZK 'Digitale decentrale waardeoverdracht voor de publieke sector in Nederland' zoomt specifiek in op de toegevoegde waarde van blockchain voor waardeuitwisseling binnen het publiek domein.

Tijdens het recente DBC symposium sprak de opsteller van het EZK-rapport, Frits Grotenhuis (recentelijk aangetreden als directeur van team dutch digital delta), met coalitiemanager Peter Verkoulen over de belangrijkste uitkomsten van zijn onderzoek.

Dit gesprek is hier te bekijken:

Meer informatie over ons Dutch Trust Netwerk (DTN) initiatief is hier te vinden.

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met
over het bericht: Victor van der Hulst

Victor van der Hulst

Coalitiemanager