Ga naar inhoud
Open uitnodiging - Help blockchain en mobiliteit verder ontwikkelen

Open uitnodiging - Help blockchain en mobiliteit verder ontwikkelen

Dit is een open uitnodiging aan iedereen die kansen ziet (of wil verkennen) voor gedecentraliseerde technologie in de mobiliteitsindustrie. Iedereen is welkom: mobiliteitsaanbieders, steden, andere overheidsinstanties, experts en oplossingsaanbieders.


Tijdens de "Blockchain & Mobility Week" in juni hebben we met 172 deelnemers een goede start gemaakt met het uitwisselen van gedachten over de mogelijkheden van blockchain en gedecentraliseerde technologieën in de mobiliteitssector. Voor, tijdens en na het evenement kregen we veel positieve feedback en ideeën. We hebben de input en ideeën verzameld van de deelnemers aan het evenement en van anderen die niet aan de sessies konden deelnemen.


Het is geweldig om zoveel organisaties te zien die willen bijdragen aan het onderzoeken en bouwen van een hoogwaardige, veilige, eerlijke en duurzame digitale mobiliteitsinfrastructuur voor de toekomst. Voor het algemeen belang, maar ook als een kans voor de organisaties die zij vertegenwoordigen.


Om deze ideeën tot leven te brengen hebben de Dutch Blockchain Coalition (DBC) en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) 5 use cases samengesteld als concrete scenario's voor de gemeenschap om aan samen te werken, als kans om de ideeën en onderliggende technologieën tot leven te brengen binnen het Nederlandse mobiliteitssysteem.


  1. Open Mobiliteit Trust Netwerk
  2. Eigendom van persoonsgegevens & Mobiliteit
  3. Parkeren voor deelauto's
  4. Voertuigpaspoorten en EU-wetgeving inzake toeleveringsketen
  5. Naadloos EV opladen & Lokale Groene Energie


De use cases worden in dit document beschreven. Het doel is om na de zomer een of meerdere pilots te starten. De DBC en het ministerie van I&W treden op als facilitators en matchmakers om deze ideeën samen met geïnteresseerden tot leven te brengen. Het ministerie en DBC willen deze internationale showcases maken.


We zijn op zoek naar organisaties die koploper willen zijn en de mogelijkheden zien om samen te werken aan deze use cases. Dit kan leiden tot interessante commerciële kansen. Dit moet een gezamenlijke inspanning zijn en van deelnemende organisaties wordt verwacht dat ze investeren in natura en in contanten. De exacte omvang, duur, begroting en financiering daarvan worden tijdens de intakefase met alle deelnemende partijen overeengekomen.


Uw feedback - Blockchain & Mobility Pilot Use Cases


Via bovenstaande link nodigen wij u uit om ons te informeren als u geïnteresseerd bent in deze use cases, als uw organisatie geïnteresseerd is in deelname, hoe uw organisatie kan bijdragen en elke andere input die de use cases kan verrijken. Heb je interesse maar kun je niet meedoen, dan willen we dat ook graag weten. De deadline voor het aangeven van uw interesse is 27 augustus. Begin september komen we in contact met de geïnteresseerden en starten we een intakefase.

Gerelateerd nieuws
over het bericht: Proof of Concept met mobiliteitsplatform gestart
14 oktober 2021

Proof of Concept met mobiliteitsplatform gestart

over het bericht: Help blockchain en mobiliteit verder ontwikkelen
23 juli 2021

Help blockchain en mobiliteit verder ontwikkelen

over het bericht: Terugblik Blockchain & Mobility week 21 t/m 25 juni
13 juli 2021

Terugblik Blockchain & Mobility week 21 t/m 25 juni

over het bericht: Blockchain & Mobility bij BNR Nieuwsradio
13 juli 2021

Blockchain & Mobility bij BNR Nieuwsradio

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met?
over het bericht: Harmen van der Kooij

Harmen van der Kooij

Program Lead Digital Commons and Interoperability

Use case en Toepassingsgebied Blockchain en Mobiliteit
over het bericht: Blockchain & Mobility

Blockchain & Mobility

over het bericht: Mobiliteit

Mobiliteit