Ga naar inhoud

Onderzoek: Centralized road to a decentralized circular plastics economy

In de afgelopen decennia is de productie van plastic exponentieel toegenomen, van 1,5 miljoen ton in 1950 tot 359 miljoen ton wereldwijd in 2018. Veel van dit plastic wordt na slechts eenmalig gebruik weggegooid.

Het produceren van plastics en het afval ervan veroorzaken beide schade aan het milieu. Plastic afval in de natuur is schadelijk voor lokale ecosystemen, mens en dier. Het plastic probleem is daarom een ernstige bedreiging voor ons milieu en de toekomst van onze planeet. Om de schadelijke gevolgen van plastic afval tegen te gaan en het gebruik van plastic te verminderen, zijn innovatieve oplossingen en acties dringend nodig. Een veelbelovende oplossing is de circulaire economie van plastics. Graag deelt de DBC een afgerond Master-thesis onderzoek over de transitie naar een circulaire plastic economie, gedreven door decentrale technologieën.

Het onderzoek, wat in 9 maanden is uitgevoerd, onderstreept het nut van blockchain technologie in de transitie naar een circulaire plastic economie. Echter blijkt het opschalen van blockchain-gedreven circulaire plastic initiatieven complex: wereldwijd zijn er relatief weinig operationele trajecten op grote schaal live. Door gebruik te maken van een theoretisch raamwerk over het creëren van supportive ecosystems (zie figuur 1) voor nieuwe  technologieën, wordt de reden van het achterblijven van deze opgeschaalde trajecten onderzocht. De theorie maakt duidelijk dat het embedden van nieuwe duurzaamheidstechnologieën in de maatschappij, zoals blockchain technologie, volgt uit het strategisch samenwerken met het gehele ecosysteem. Daarbij zijn 4 kerngebieden geïdentificeerd: technology optimization & development, market creation, socio-cultural changes en coordination. Alle 4 de gebieden dienen evenveel aandacht te krijgen van entrepreneurs om succesvol een gunstig macro ecosysteem te creëren. Het theoretisch raamwerk is voor dit onderzoek uitgebreid door de combinatie te maken met resource availabilities (financial, phsycial, human, technological, reputational, organizational) en firm characteristics (firm age, size and level of diversification in business practices)

 

STRATEGY FRAMEWORK INCLUDING STRATEGIC COLLECTIVE SYSTEM BUILDING GOALS AND ACTIVITIES. ADJUSTED FROM PLANKO ET AL. (2016).

Figuur 1: STRATEGY FRAMEWORK INCLUDING STRATEGIC COLLECTIVE SYSTEM BUILDING GOALS AND ACTIVITIES. ADJUSTED FROM PLANKO ET AL. (2016).


Door gebruik te maken van een kwalitatief, multiple case study design zijn diverse semi-structured interviews uitgevoerd met spelers uit het veld. De interviews zijn thematisch geanalyseerd en resulteerde in zowel kwalitatieve als kwantitatieve data. Resultaten laten zien dat de sector te weinig aandacht besteed aan het thema socio-cultural change, en (te) veel aandacht wordt besteed aan technology optimization & development. Kleine bedrijven met minder resources richten zich vooral op de technologie, en grotere bedrijven met meer resources houden zich bezig met zowel de technologie, als market creation en coördinatie. 

Het onderzoek adviseert de sector vooral te engageren in verticale collaboraties, geleid door non-competitive organisaties vanwege de commerciële aard van de chemische industrie. Het onderzoek onderstreept daarmee ook het nut van de DBC vanwege haar capaciteit in het faciliteren van horizontale als verticale (internationale) collaboraties. 


Dit onderzoek is ook gepresenteerd en gepubliceerd op de 7e internationale conferentie over New Business Models (NBM) in Rome, 2022. Het onderwerp van deze academische conferentie was Sustainable Business Model Challenges: Economic Recovery and Digital Transformation. 

Lees het onderzoek hier

Master thesis Blockchain & Circular Plastics

over het bericht: Nina Huijberts

Nina Huijberts

Innovation Manager