Ga naar inhoud
SBIR-regeling voor Groningse ondernemers in Blockchain

SBIR-regeling voor Groningse ondernemers in Blockchain

In totaal wordt via de regeling een half miljoen euro beschikbaar gesteld voor ondernemers in de provincie die aan de slag gaan met blockchain. De middelen zijn exclusief bestemd voor de drie maatschappelijke thema’s die door de provincie zijn geformuleerd. Deze zijn:

1. Gezondheid

Groningen zet in op het ondersteunen van initiatieven gericht op realisatie van een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) waar de burger centraal staat en de verbindende factor is tussen relevante partijen in de zorg. In deze omgeving dient het zowel te gaan over de informatiepositie van de burger als het doen van transacties.

Er liggen op dit terrein grote uitdagingen onder andere op het vlak van privacy. Blockchaintechnologie zou een goede bijdrage kunnen leveren aan een PGO dat zowel betrouwbaar is als voldoende waarborg voor privacy biedt. De betrouwbaarheid wordt geborgd doordat informatie in dossiers niet gewijzigd kan worden maar wel uitgebreid.

2. Zeker, schone en efficiënte energie

Het energienet transformeert van een sterk centraal gecoördineerd model naar een gedistribueerd model. Met een veelheid van aanbieders en een toenemend aantal huishoudens die zowel consument als producent van energie kunnen zijn. De opkomst en data groeien explosief als gevolg van slimme energiemeters. Hedendaagse uitdagingen zijn dan ook: Hoe verhandelbare emissierechten te verbeteren? Hoe stellen wij de consument in staat ook producent van energie te worden? Kan een energieleverancier het nodige administratieve werk uit handen worden genomen, met behulp van de Blockchaintechnologie.

3. Uitvoeren van taken van publieke of semipublieke organisaties

Blockchain is een technologie die een andere manier van organiseren en dienstverlening mogelijk maakt, dit geldt ook voor de overheid. Voor de overheid liggen er grote uitdagingen op het gebied van privacy maar ook op het inzichtelijk maken van haar diensten en producten. Zo draait de uitgifte van de Stadjerspas in Groningen al op de Blockchaintechnologie. De gemeente Zuidhorn heeft een app als prototype gebouwd, welke tal van maatschappelijke organisaties in staat stelt hun diensten en producten in één oogopslag aan te bieden. Welke impact kan de Blockchaintechnologie hebben op de wijze waarop de overheid omgaat met (financiële) transacties en op de beslissingen die zij neemt?

Meer informatie over de SBIR-regeling vindt u op de website van de RVO