Ga naar inhoud

DBC Deep Dive: Shapella-update Ethereum, account abstraction, privacy pools & Rollkit

Dit artikel is onderdeel van de reeks #DBCDeepDives over Digital Assets en Web3 in samenwerking met Descryptor.


In deze Deep Dive staan we stil bij vier recente ontwikkelingen in het crypto/web3-ecosysteem, de Shapella-upgrade van Ethereum, de komst van account abstraction, Privacy Pools, en Rollkit (Bitcoin).

Shapella

Na The Merge, waarbij Ethereum het consensusalgoritme wijzigde van Proof of Work naar Proof of Stake, komt er binnenkort een nieuwe upgrade van het protocol aan. Het betreft een dubbele upgrade, van zowel de executielaag als de consensuslaag, die ‘Shapella’ wordt genoemd. ‘Shapella’ is een samenvoeging van de Shanghai-update, die het mogelijk maakt om gestakete Ether te kunnen ontgrendelen, en ‘Capella’, de wijziging aan de Beacon-chain waarop Ether wordt gestaket.

Hoewel de Shanghai-update bestaat uit meerdere kleine optimalisaties, gaat de meeste aandacht uit naar de mogelijkheid om voor staking vastgezette Ether weer te ontgrendelen. Daarmee wordt een belangrijk ontbrekend stuk van The Merge afgerond. De vraag is wat het effect op het protocol zal zijn. Enerzijds wordt gesteld dat de aankomende vrije opneembaarheid van Ether kan zorgen voor verkoopdruk van Ether en vermindering van de hoeveelheid gestakete Ether (op het moment van schrijven ongeveer 17.5 miljoen Ether). Anderzijds wordt gesteld dat door de update juist een toename van gestakete Ether zou kunnen optreden omdat grotere (institutionele) spelers het tot op heden onwenselijk vonden om hun Ether te staken zonder de mogelijkheid te hebben om deze op elk gewenst moment weer op te nemen.

Ook wordt geopperd dat met deze update het rendement dat stakers ontvangen gelijk komt te staan aan een ‘base yield’ voor de cryptowereld. Daarbij zou Ether gelden als de veiligste optie en dienen als ijkpunt voor het opstellen van een risicoprofiel van andere (Proof of Stake) protocollen. Risico’s van de nieuwe wijziging zijn er evenwel ook, in het bijzonder dat van centralisatie als een meerderheid van (nieuwe) stakers besluit om dit te doen via centrale partijen zoals exchanges. Shapella staat gepland op 12 april.

Account abstraction

Op 1 maart jl. werd bekend dat EIP-4337 (EIP staat voor Ethereum Improvement Proposal) is geactiveerd via een smart contract genaamd ‘Entry point’. EIP-4337 maakt zogenaamde account abstraction mogelijk, hetgeen een boost geeft aan de gebruiksvriendelijkheid van Ethereum.

Op Ethereum kunnen gebruikers twee soorten accounts gebruiken, namelijk External Owned Accounts (EOA) en Contract Accounts (CA). EAO’s zijn de huidige standaard waarbij gebruikers een private en public key krijgen, de manier waarop bijvoorbeeld MetaMask-wallets werken. Op EAO’s kan alleen degene die toegang heeft tot de private key transacties initiëren. Het probleem qua gebruiksvriendelijkheid is dat als een gebruiker deze private key verliest er geen manier is om toegang tot het account te herstellen. CA's daarentegen zijn accounts die worden beheerd door code - geen privésleutels - zodat deze zelf geen transacties kunnen initiëren. Account Abstraction combineert EAO met CA waardoor de volgende voordelen voor de gebruiker ontstaan:


  • De mogelijkheid om flexibele beveiligingsregels te creëren.

  • Herstellen van een account na verlies van sleutels.

  • Delen van accountbeveiliging met vertrouwde apparaten of personen.

  • Betalen van gas voor Ethereum-transacties van iemand anders.

  • Batchtransacties samenvoegen.

  • Meer mogelijkheden voor ontwikkelaars van dapps en wallets om te innoveren op het gebied van gebruikerservaringen.

Account abstraction is een belangrijke ontwikkeling, die zowel voor de individuele gebruiker als voor grootzakelijke toepassing drempelverlagend kan werken.

Privacy Pools

In een eerder artikel stonden we uitgebreid stil bij de perikelen rondom Tornado Cash waarvan een van de leidende developers, Alexey Pertsev, al maanden vastzit in Nederland. Eén van de in de beginfase van Tornado Cash betrokken developers, Ameen Soleimani, presenteerde recentelijk het concept van een alternatieve privacy-tool die probeert de wens/noodzaak tot privacy te combineren met zekerheid voor opsporingsdiensten dat er geen sprake is van witwassen of andere criminele activiteiten.

In de kern werkt het als volgt: de tool biedt privacy voor de gebruiker en de mogelijkheid om aan te tonen dat er geen interactie is geweest met wallets waarvan bekend is dat deze crimineel verkregen gelden bevatten. Dit artikel van Wired en deze twitterdraad van Soleimani over de privacy tool, Privacy Pools genaamd, zijn de moeite waard.

Rollkit

Tot slot een kort vervolg op het recente artikel over Ordinals en Inscriptions. Eric Wall wees op Twitter op de mogelijkheid om de opslagruimte die wordt gebruikt om afbeeldingen (Inscriptions) op Bitcoin mogelijk ook bruikbaar zijn om rollups, een opschalingsmethode die ook op Ethereum wordt ontwikkeld, op Bitcoin te plaatsen. Dat zou - volgens hem - een executie-omgeving mogelijk maken met dezelfde garanties voor gegevensbeschikbaarheid en veiligheid als die van Bitcoin. Het team van Rollkit werkt aan een dergelijke rollup. Niet iedereen was overigens even enthousiast als Eric Wall.

Deep Dive-sessies voor DBC-partners

Op 14 maart vond de eerste DBC Deep Dive i.s.m. Descryptor voor DBC-partners plaats. Tijdens deze bijeenkomst kwamen de diverse onderwerpen ter sprake die in de meest recente Deep Dive-artikelen werden behandeld. De volgende Deep Dive-sessie voor DBC-partners vindt plaats op 9 mei a.s.

Overige DBC Deep Dives over Digital assets en Web3 in samenwerking met Descryptor:
over het bericht: DBC Deep Dive: Ordinals & Inscriptions - nieuwe use case voor Bitcoin?
07 maart 2023

DBC Deep Dive: Ordinals & Inscriptions - nieuwe use case voo...

over het bericht: DBC Deep Dive: Decentralized Autonomous Organizations
16 februari 2023

DBC Deep Dive: Decentralized Autonomous Organizations

over het bericht: DBC Deep Dive: Modulaire blockchains - de volgende stap in de evolutie van decentrale technologie?
17 oktober 2022

DBC Deep Dive: Modulaire blockchains - de volgende stap in d...

over het bericht: DBC Deep Dive: Tornado Cash - voorbode van nieuwe cryptowars?
13 september 2022

DBC Deep Dive: Tornado Cash - voorbode van nieuwe cryptowars...

over het bericht: DBC Deep Dive: Bitcoin energieslurper of aanjager van de energietransitie?
29 augustus 2022

DBC Deep Dive: Bitcoin energieslurper of aanjager van de ene...

over het bericht: DBC Deep Dive: Markets in Crypto-Assets Regulation - Deel 3 Inhoud en reikwijdte MiCA
12 juli 2022

DBC Deep Dive: Markets in Crypto-Assets Regulation - Deel 3 ...

over het bericht: DBC Deep Dive: Markets in Crypto-Assets Regulation Deel 2 - Bestaande wetgeving voor crypto
01 juli 2022

DBC Deep Dive: Markets in Crypto-Assets Regulation Deel 2 - ...

over het bericht: DBC Deep Dive: Markets in Crypto-Assets Regulation - Deel 1 Het Europese wetgevingstraject
22 juni 2022

DBC Deep Dive: Markets in Crypto-Assets Regulation - Deel 1 ...

over het bericht: DBC Deep Dive: The Merge - Ethereum’s transitie naar Proof of Stake
11 juni 2022

DBC Deep Dive: The Merge - Ethereum’s transitie naar Proof o...

over het bericht: DBC Deep Dive: Stablecoins
20 mei 2022

DBC Deep Dive: Stablecoins

over het bericht: DBC Deep Dive: Bored Ape Yacht Club - meer dan een dure jpeg?
18 mei 2022

DBC Deep Dive: Bored Ape Yacht Club - meer dan een dure jpeg...

over het bericht: DBC Deep Dive: Digitaal vastgoed in de metaverse – Woon jij straks naast Snoop Dogg?
12 april 2022

DBC Deep Dive: Digitaal vastgoed in de metaverse – Woon jij ...

over het bericht: DBC Deep Dive: Play to Earn - Blockchain als aanjager van een revolutie?
09 maart 2022

DBC Deep Dive: Play to Earn - Blockchain als aanjager van ee...

Meer informatie? Neem contact op met:
over het bericht: Koen Hartog

Koen Hartog

Lead Use Cases