Ga naar inhoud
Financiële Regelingen Check

Financiële Regelingen Check

DBC, TNO en ICTU hebben de handen ineengeslagen om een Regelingen Check te ontwikkelen voor het pakket aan financiële noodmaatregelen dat is afgekondigd door de overheid in reactie op de coronacrisis. De eerste versie kan op korte termijn (medio april) live gaan.


Inzet van project Compliance by Design is om financiële regelingen te vertalen naar code waardoor een besluitvormingsproces per definitie compliant by design wordt uitgevoerd. Voor subsidieprocessen waarbij meerdere partijen betrokken zijn, speelt blockchaintechnologie daarbij een belangrijke rol. De aanpak is recent met succes getest in een complexe context. Een eerste toepassing op korte termijn die we zagen na afronding van dat traject was het ontwikkelen van simulatietools of regelingen checks, waarmee op basis van de regelgeving een potentiële subsidieaanvrager direct (en 24/7) kan vaststellen of hij recht heeft op desbetreffende subsidie.


De enorme toestroom van aanvragen voor financiële steun door ondernemers bracht DBC, TNO en ICTU op het idee om zo'n regelingen check te ontwikkelen voor financiële noodmaatregelen, te beginnen met de TOGS-regeling (zie rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer). Op die manier kunnen we een bijdrage leveren in deze moeilijke periode. Ten opzichte van huidige checks (Q&A’s, stappenplannen) verschaft de tool sneller duidelijkheid en reduceert het de kans op verkeerde interpretaties van de regels. Daardoor zou deze (open source) tool het aantal telefoontjes kunnen terugdringen. Ook zou het de systemen bij betrokken overheidsorganisaties kunnen ontlasten omdat de eerste toets - of men in aanmerking komt - buiten het systeem plaatsvindt.


Momenteel wordt met de belangrijkste betrokken partijen onderzocht (m.n. RVO en KvK) of en hoe we hier snel betrouwbare oplossingen kunnen bieden die de druk op de systemen verminderen en de respons richting de belangstellenden verbetert. De Regelingen Check van Compliance by Design kan snel en vrij eenvoudig worden uitgebreid naar andere financiële noodmaatregelen en kan in no-time worden aangepast als een regeling wordt uitgebreid.


Mocht er bij andere organisaties een soortgelijke behoefte bestaan als bij RVO en KvK, neem dan contact met ons op via Koen.Hartog@DutchBlockchainCoalition.org.


Nieuws

over het bericht: Informatiesessie Digitale Productpaspoorten en Europese Standaardisatie - 26 februari 16:00-17:00
16 februari 2024

Informatiesessie Digitale Productpaspoorten en Europese Stan...

over het bericht: DBC Deep Dive: Ook spot ETH ETF? Rechtszaken en nieuwe AML-regels
30 januari 2024

DBC Deep Dive: Ook spot ETH ETF? Rechtszaken en nieuwe AML-r...

over het bericht: BGP Decentrale Technologie
29 januari 2024

BGP Decentrale Technologie