Ga naar inhoud

Subsidiemogelijkheid voor een Blockchain project ONTOCHAIN

ONTOCHAIN, een Europees project gefinancierd door de Europese Commissie, heeft een financieringskans openstaan waarmee een subsidie te verkrijgen is.

ONTOCHAIN wil bijdragen aan het internet van de toekomst: een betrouwbaar, veerkrachtig en duurzaam internet dat inclusiviteit, openheid, interoperabiliteit en betrouwbaarheid stimuleert. Het doel van dit project is nieuwe softwaretechnologieën ontwikkelen op het snijvlak van het semantische web en blockchain, om zo betrouwbare data en diensten uitwisseling te waarborgen.

Over ONTOCHAIN

ONTOCHAIN is een Europees project gefinancierd door de Europese Commissie in het kader van de ‘European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Program’ en onderdeel van het Europese Next Generation Internet (NGI) initiatief van de Commissie.

ONTOCHAIN werd gelanceerd in september 2020 om internetvernieuwers en eindgebruikers in staat te stellen om betrouwbare, op blockchain gebaseerde kennisbeheer oplossingen te ontwikkelen die deel zullen uitmaken van een nieuw software-ecosysteem.

Opzet van de subsidie

Het ONTOCHAIN programma bestaat uit 3 fases:

 1. Open call 1 (in implementatiefase): Research (in totaal: €1,14M)
 2. Open call 2 (de huidige open call): Protocol Suite & Software Ecosystem Foundations (€1,32M)
 3. Open call 3 (in 2022): Applications & Experimentation (€1,75M)

De eerste fase (die nu onderweg is), heeft als doel het vaststellen van een framework aan de hand waarvan in de tweede fase de ecosysteem fundering gebouwd wordt. De derde fase gaat over het experimenteren en bouwen van applicaties. Op dit moment kan ingeschreven worden op de tweede call, op de eerste call kan niet meer ingeschreven worden. In 2022 kan op de derde call ingeschreven worden.

Huidige call

In deze tweede fase van het project zullen 12 projecten geselecteerd worden om een infrastructuur te implementeren die ONTOCHAIN’s projecten kunnen hosten. Het doel is om framework prototypes te implementeren. Op dit framework kan in de volgende fase, in call 3, use cases ontwikkeld worden. Zoals ONTOCHAIN deze fase zelf beschrijft:

“Up to 12 projects will implement an infrastructure that will host ONTOCHAIN’s trustworthy data, metadata and services, and specific software solutions that can be used widely, further extending the use cases and the architectural features designed by the teams selected through the first Open Call.”

Met andere woorden, het bouwen van een infrastructuur waarmee alle randvoorwaarden voor use cases worden gecreëerd.

De te bouwen infrastructuur is rondom 6 thema’s gestructureerd:
 1. Decentralised oracles for ONTOCHAIN
 2. Market mechanisms for ONTOCHAIN
 3. ONTOCHAIN interoperability & API Gateways
 4. ONTOCHAIN Network Design and scalability
 5. Semantic based marketplaces for ONTOCHAIN
 6. Data provenance in ONTOCHAIN.

De onderwerpen worden hier en hier (vanaf 22:30) toegelicht. Er is ook ruimte om zelf een onderwerp aan te dragen.

Praktische info
 • De deadline voor aanvragen in deze tweede call is 15 september 2021 er kan maximaal € 145.000 funding per inschrijver verkregen worden, een project mag 5 of 10 maanden duren. Indien gewenst wordt er coaching en toegang tot de infrastructuur van ONTOCHAIN geboden.
 • Ontwikkeling van toepassingen wordt in principe op Ethereum 2 gebouwd (klik, rond 54:50), hier kan van afgeweken worden.
 • Er kan een aanvraag worden gedaan vanuit een rechtspersoon of (team van) individu(en) binnen de EU, de UK en landen die gelinkt zijn aan lidstaten (zie hier ‘who is eligible?’).
 • Samenwerking of het opzetten van een consortium is geen vereiste, wel is het aannemelijker dat een project gefund wordt met een veelzijdig team dat alle kwaliteiten in huis heeft om het project tot een goed eindresultaat te brengen.
Samenwerking

Het is mogelijk voor deelnemers om binnen de Dutch Blockchain Coalition (DBC) samen op te trekken en gezamenlijk een aanvraag te doen voor een subsidie bij ONTOCHAIN.

Voor de lopende tracks zullen we vanuit de DBC het initiatief voor deze samenwerking, waar relevant, inzetten. Indien jij als deelnemer medestanders zoekt om samen op te trekken bij een aanvraag, stuur gerust een bericht, dan kunnen we binnen de DBC hierin een match maken. Ook als je nog geen deelnemer bent, is het mogelijk om hierin samenwerking op te zoeken met de DBC. Neem hiervoor contact met ons op!

Meer informatie

Meer informatie over de subsidie is hier te vinden:


 • In de webinar, met name de beantwoording van de vragen is informatief (vanaf ongeveer 52:00)
 • Op de website, zie met name de FAQs

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met:

over het bericht: Alexander van den Wall Bake

Alexander van den Wall Bake

Program Lead Self-Sovereign Identity (SSI)

over het bericht: Yvo Hunink

Yvo Hunink

Program Lead Digital Product Passports

over het bericht: Hanneke Jansen

Hanneke Jansen

Coallitiesecretaris

over het bericht: Mark van Staalduinen

Mark van Staalduinen

Program Lead Digital Trust NL

over het bericht: Marloes Pomp

Marloes Pomp

Program Lead Governance & Web3

over het bericht: Nina Huijberts

Nina Huijberts

Innovation Manager

over het bericht: Robert Jan van Pelt

Robert Jan van Pelt

Programmamanager Company Passport

over het bericht: Victor van der Hulst

Victor van der Hulst

Coalitiemanager

over het bericht: Rob van Gijzel

Rob van Gijzel

Voorzitter

over het bericht: Koen Hartog

Koen Hartog

Lead Use Cases

over het bericht: Harmen van der Kooij

Harmen van der Kooij

Program Lead Digital Commons and Interoperability

over het bericht: Femke Bartelds

Femke Bartelds

Communicatieadviseur