Ga naar inhoud

Thema Veiligheid: Agenda Veiligheid op 1 februari gelanceerd

Op 1 februari is tijdens het Community event Veiligheid de Agenda Veiligheid gelanceerd. De agenda Veiligheid van de DBC is tot stand gekomen tijdens een reeks expertmeetings en discussies met partijen uit overheid, bedrijven en kennisinstellingen (triple helix) en verwoordt de geïdentificeerde risico's en kansen, inclusief toekomstige acties voor een veilige adoptie van blockchain en andere gedecentraliseerde technologieën

Publiek-private samenwerking voor gedecentraliseerde technologie en veiligheid

Het thema Veiligheid van de DBC vestigt een nationale publiek-private samenwerking om activiteiten op het snijvlak van veiligheid en gedecentraliseerde technologie, zoals blockchain, crypto-activa en multi-party computation (MPC), te stimuleren. Samen met stakeholders uit de overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen (triple helix) wordt de veiligheidsagenda uitgewerkt om de geïdentificeerde uitdagingen en vereisten gezamenlijk aan te pakken.

Deze agenda geeft richting aan activiteiten om kennis uit te wisselen en te ontwikkelen, om te experimenteren en nieuwe ideeën te testen en projecten te stimuleren. Zo kunnen resultaten versneld worden behaald om Nederland veiliger te maken en haar economische positie versterken.

Om het veiligheidsprobleem te begrijpen, is het belangrijk om de technologische dynamiek in de bestaande wereldmarkt te kennen. Technologie is de belangrijkste aanjager van innovatie en sociale verandering, het realiseren van impact na adoptie en praktisch gebruik van die technologieën.

Veiligheidsrisico's worden vaak pas duidelijk in of na de adoptiefase, waar het ingewikkeld is om technologische aanpassingen aan te brengen om beveiligingsmaatregelen te implementeren. Daarom is veiligheid en privacy by design belangrijk om risico's in een vroeg stadium te minimaliseren. In de door technologie geleide wereld van vandaag, waar time-to-market van het grootste belang wordt geacht, zien we dat die beveiligings- en privacyontwerpprincipes vaak beoordeeld worden als een bijzaak.

Agendapijlers en punten geïdentificeerd door triple helix-activiteiten

De veiligheidsagenda presenteert een reeks uitdagingen en vereisten voor ecosystemen op hoog niveau. Als een enkele organisatie de uitkomst afzonderlijk kan vervullen, dan wordt het niet als een ecosysteemuitdaging beschouwd en past het niet in de agenda.

Agendapunten worden geïdentificeerd in drie fasen van technologie gereedheid (Technology Readiness Levels; TRL) te weten: Onderzoek (TRL 1-4), Innovatie (TRL 5-7) en Implementatie (TRL 8-9).

Om de risico's en kansen die deze drie fasen met zich meebrengen te kunnen beheersen, worden de fasen synchroon beoordeeld om de verbanden tussen de verschillende fasen te kunnen benutten. De implementatie van technologie resulteert meestal in nieuwe innovatie en onderzoeksvereisten, en die resultaten leiden tot nieuwe implementatiemogelijkheden. In elk iteratie komen er meer details naar voren, waardoor het ecosysteem stap voor stap volwassen wordt.

De agenda Veiligheid is gericht op twee pijlers:

1. Beveiligingsmaatregelen tegen misbruik en fraude in crypto-assets en blockchain (Veiligheid in Blockchain)

2. Trust technologieën voor een veilige en betrouwbare digitale samenleving (Veiligheid met Blockchain)


Deze twee pijlers zijn geselecteerd omdat ze betrekking hebben op:

• Urgente en belangrijke maatschappelijke problemen;

• Herkennen van uitdagingen door probleemeigenaren en aanbieders van oplossingen;

• Vertaling naar praktische oplossingen in een vroeg stadium;

• Vooruitgang in oplossingsvertaling door middel van verschillende initiatieven.


De hele agenda is hier te lezen.