Ga naar inhoud

Terugblik DBC Conferentie 2022

Op dinsdag 28 juni jl. vond in de jaarbeurs in Utrecht de jaarlijkse DBC-conferentie plaats. Na een lange periode van online bijeenkomsten, kwam de DBC community eindelijk weer fysiek bijeen om met elkaar de laatste ontwikkelingen te bespreken, elkaar te inspireren en nieuwe ideeën met elkaar te onderzoeken. Energiek, veelzijdig, inspirerend en bruisend zijn de eerste steekwoorden die naar voren komen bij het gevoel wat die dag, de sprekers en de aanwezige blockchain community gezamenlijk hebben losgemaakt.

peter
Peter Verkoulen en Annemarie van Campen

Op het plenair programma stonden, onderleiding van dagvoorzitter Annemarie van Campen, keynote sprekers Simon Lelieveldt over Central Bank Digital Currencies (CBDC's) en Yannick Déjean vanuit het ministerie van Financiën over de Market-in-Crypto Assets (MiCA) verordening. 

simon smal
Simon Lelieveldt
yannick smal
Yannick Déjean

Daarna spraken Bartolomeo de Vitis (COO Kryptomon), Arnoud Taminiau (The Bridge), Darren Defi (creator NFT Research) en  Marloes Pomp (programmamanager Dutch DAO en Web3 van de DBC) over de nieuwste Web3 toepassingen. Aansluitend gaf David Hone (Chief Climate Change Advisor Shell) een presentatie over de mogelijkheden van blockchain en energie. Het eerste gedeelte van het plenair programma werd afgesloten door Niels Kastelein, directeur Klimaat bij het ministerie van EZK.

Dao plenair

Darren Defi, Annemarie van Campen, Bartolomeo de Vitis en Arnoud Taminiau

niels
Niels Kastelein

Na het plenaire gedeelte konden de deelnemers een achttal interactieve break-out sessies over specifieke blockchaintoepassingen bijwonen. Er waren sessies over blockchain & mobiliteit en blockchain & veiligheid. Waar liggen de kansen voor implementatie? Ook de community rondom human capital kwam bijeen, het onderwerp Self-Sovereign Identity (SSI) werd uitgebreid besproken en de initiatieven rondom het Ondernemingspaspoort werden belicht. Daarnaast werden de mogelijkheden van blockchain om klimaatclaims in waardeketens te garanderen gepresenteerd en werd het initiatief, de persoonlijke regelingen assistent, om de dienstverlening van de overheid aan burgers te verbeteren, uiteengezet. Ook werd er uitgebreid stilgestaan bij het onderwerp DAO’s en vond de pre-launch van de Dutch DAO plaats.

Break-out


ondernemingspapoort


De middag werd plenair afgesloten met de officiële ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst met drie nieuwe DBC-hubs:  Blocklab Drenthe, BrainBloC (TWICE Eindhoven) en Spark! Living Lab . De hubs vormen door deze samenwerking een energiek netwerk op het gebied van blockchain waarbij kennisuitwisseling om gezamenlijk verder te innoveren centraal staat. 

toost hubs
Toost na ondertekening samenwerkingsovereenkomst DBC-hubs. Rob van Gijzel, Marc Kuipers, Adri Wischmann en Victor van der Hulst

Na afloop van het inhoudelijke programma werd er nog uitgebreid met elkaar geborreld en nagepraat. Kortom een bomvolle inspirerende dag waar ongetwijfeld nog veel moois uit voortvloeit. Nog even nagenieten? Bekijk dan onderstaande terugblik van deze enerverende dag:

Wil je ook meer weten over de DBC of heb je interesse om je aan te sluiten als partner, neem dan contact op met hanneke.jansen@dutchblockchaincoalition.org

Meer informatie over de DBC via:
over het bericht: Hanneke Jansen

Hanneke Jansen

Coallitiesecretaris

Gerelateerd nieuws
over het bericht: Dutch Blockchain Coalition (DBC) gaat samenwerking aan met hubs in Drenthe, Eindhoven en Zwolle.
05 juli 2022

Dutch Blockchain Coalition (DBC) gaat samenwerking aan met h...

over het bericht: DBC Deep Dive: Markets in Crypto-Assets Regulation - Deel 1 Het Europese wetgevingstraject
22 juni 2022

DBC Deep Dive: Markets in Crypto-Assets Regulation - Deel 1 ...

over het bericht: Livestream DBC conferentie 2021
08 juli 2021

Livestream DBC conferentie 2021