Ga naar inhoud

Triall sluit zich aan als nieuwe partner van de Dutch Blockchain Coalition

De Dutch Blockchain Coalition verwelkomt Triall als nieuwe partner. Triall brengt Web3 technologie en klinisch onderzoek samen. De missie van het bedrijf sluit goed aan bij het thema Gezondheid & Zorg waar de DBC onlangs mee gestart is onder leiding van Nicky Hekster.

Klinisch onderzoek speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van nieuwe medicijnen door deze te testen op hun veiligheid en werkzaamheid bij patiënten. Over de afgelopen decennia is klinisch onderzoek alsmaar complexer geworden door een toenemende hoeveelheid en variëteit aan data en elektronische systemen. Daarnaast vinden klinische studies ook steeds vaker buiten het ziekenhuis plaats, zogeheten ‘decentralized trials’ waarin patiënten via hun smartphone of wearable kunnen deelnemen.

Als gevolg van deze trends ondervinden veel onderzoeksprofessionals een gebrek aan operationeel overzicht en ontstaat er onzekerheid over de integriteit en authenticiteit van onderzoeksdata. Dit heeft een negatieve impact op de efficiëntie en betrouwbaarheid van de ontwikkeling van nieuwe medicijnen.

Triall gebruikt blockchain- en Self-Sovereign Identity (SSI)-technologie voor het beveiligen van klinische onderzoeksdata en het bevorderen van systeeminteroperabiliteit. Het bedrijf biedt een platform met een reeks aan blockchain-geïntegreerde softwareoplossingen voor decentralized trials, waaronder software voor remote dataverzameling, patiëntmonitoring en wearable integratie. Triall maakt via haar blockchain-infrastructuur onderzoeksdata fraudebestendig en maakt veilige en efficiënte integraties mogelijk tussen de vele geïsoleerde systemen en partijen die betrokken zijn bij klinische onderzoek.

Hadil Es-Sbai, Co-founder en CEO Triall: “Onze missie is om een toekomst van slimmer, veiliger en efficiënter klinisch onderzoek mogelijk te maken. We kijken er naar uit om samen met de DBC en haar partners de kansen voor blockchain in de zorgsector verder in kaart te brengen en te ontwikkelen.”

De DBC is enthousiast dat Triall zich bij de coalitie aansluit en ziet uit naar de nieuwe samenwerking.

Ook partner worden?

Nieuwe deelnemers kunnen lid worden in verschillende vormen van partnerschap. Kijk hier wat de mogelijkheden zijn. Geïnteresseerde organisaties die willen toetreden tot de Dutch Blockchain Coalition kunnen contact opnemen door middel van het contactformulier.

Wil je meer informatie? neem dan contact op met:
over het bericht: Hanneke Jansen

Hanneke Jansen

Coallitiesecretaris