Ga naar inhoud

Vacature coalitiemanager Dutch Blockchain Coalition

De Dutch Blockchain Coalition (DBC) zoekt een ervaren coalitiemanager.

De DBC is een actieve Publiek Private Samenwerking met het doel om Blockchain for Good te realiseren vanuit Nederlands belang. Hierbij komen we momenteel in een nieuwe fase, waarbij het vooral gaat over opschaling en grootschalige uitrol. De DBC werkt rondom een aantal specifieke sectorale thema’s en een aantal zogenaamde generieke horizontale bouwstenen. Meer dan 50 partners zijn onderdeel van de coalitie: publieke instellingen, grote en kleine bedrijven, startups en kennisinstellingen die samenwerken rondom de thema’s en de generieke bouwstenen. We leren, we verbinden, we leveren kennis, we bouwen met elkaar aan belangrijke ontwikkelingen onder het thema blockchain for good.

Ontwikkeling DBC
Na de start in maart 2017 hebben we ons eerst gericht op de uitwerking van de actielijnen “Digitale Identiteiten”, “Voorwaarden voor Blockchain” en de “Human Capital Agenda”. Na een evaluatie in 2018 hebben we besloten om ons meer strategisch te positioneren. We hebben een visiedocument geschreven waarbij we de ambities opnieuw hebben uitgeschreven en de rol van DBC daarin duiden. In 2022 is de derde fase ingegaan, waarbij we – als gezegd – werken aan opschaling en grootschalige uitrol. Het gaat daarbij zeker niet alleen om technologische uitdagingen maar bijvoorbeeld ook om wetgeving, ethiek en economische en maatschappelijke impact. 


Daarnaast wordt ook gewerkt aan nieuwe ontwikkelingen, momenteel bijvoorbeeld DAO en Metaverse, naast onderwerpen die al sinds de start van de DBC onze aandacht hebben, zoals Self Sovereign Identity. In 2021 is door de Topsector ICT besloten dat blockchain ook voor 2022 – 2024 weer een sleuteltechnologie is voor Nederland. De komende twee jaar staan daarom in het kader van de verdere doorontwikkeling van de DBC maar ook zal worden nagedacht over de vraag “Hoe verder na 2024?”.


Vacature coalitiemanager
De DBC is op zoek naar een ervaren coalitiemanager die in een multi-stakeholder context een complex en strategisch programma kan organiseren waarmee resultaten bereikt worden in de thematische en generieke domeinen. De coalitiemanager geeft samen met de coalitiesecretaris leiding aan het DBC team. Momenteel bestaat het team uit zo’n 15 personen. De coalitiemanager legt conform de DBC reglementen verantwoording af aan het zogenaamde Kernteam over de voortgang, bijsturing en de financiering van de DBC. Naast de Nederlandse context, heeft de DBC ook een rol in het internationale speelveld en in het bijzonder de EU. De coalitiemanager moet zich ook in deze context laten zien en het DBC belang vertegenwoordigen. 


Interesse?

Heb je interesse in de functie van coalitiemanager en schakel je moeiteloos met en tussen diverse belanghebbenden? Voel jij je op je plek binnen publiek-private samenwerkingen? Lees dan hier de hele functieomschrijving en sollicitatie procedure.

Voor meer informatie neem contact op met:
over het bericht: Victor van der Hulst

Victor van der Hulst

Coalitiemanager