Ga naar inhoud
Verkorte voorstellen verantwoorde waardecreatie Big Data

Verkorte voorstellen verantwoorde waardecreatie Big Data

Het VWData-programma zal worden ingediend binnen de NWA Startimpuls call. Het VWData-programma wordt vormgegeven als vijf inhoudelijke werkpakketten. Teams van indieners worden hierbij uitgenodigd om een verkort voorstel in te dienen voor het uitvoeren van één van de vijf inhoudelijke werkpakketten.

Voorstellen volgen het voorgeschreven template en moeten worden ingediend op uiterlijk zaterdag 3 juni. De programmabeschrijving, de ‘Uitnodiging tot het Indienen van Verkorte Voorstellen’ en het template voor het indienen van voorstellen, vindt u hier.