Verslag Odyssey Connect 2020

Op 4 en 5 februari vond in Den Haag het Odyssey Connect event plaats. De Dutch Blockchain Coalition en Digicampus waren erbij als challenge owners van de Self-Sovereign Identity track. Twee dagen lang spraken we met enthousiaste hackathon teams, experts en technologieaanbieders.

De Odyssey hackathon is al drie jaar lang de grootste open blockchain en AI hackathon van Europa. Ook dit jaar komen begin april weer tientallen teams bij elkaar om een weekend lang te werken aan het oplossen van maatschappelijke problemen met behulp van nieuwe technologie. Op het Odyssey Connect event kregen deze teams, maar ook andere geĆÆnteresseerden, een beter beeld van de verschillende challenges die er voor de hackathon geformuleerd zijn. Het event bestond uit een serie van deep dive sessies, afgewisseld met presentaties door een veelheid aan experts op het gebied van technologie, regulering, governance en ecosystemen.

Tijdens de pitches van alle tracks, aan het begin van dag 1, lichtte Andrew Mooijman van de Dutch Blockchain Coalition de Self-sovereign identity (SSI) challenge toe: digitale identiteit is belangrijk voor iedere vorm van economisch verkeer maar is vaak gecentraliseerd. Gebruikers meer controle geven over hun eigen data en zelf laten bepalen wie inzage krijgt in welke identiteitsgegevens, is een belangrijk principe om identity echt self-sovereign te maken.

In de twee middagsessies van de SSI challenge werd nader toegelicht wat de bedoeling is: we zoeken teams die verder bouwen op bestaande technische mogelijkheden voor self-sovereign identity. Diverse SSI netwerktechnologieƫn zullen tijdens de hackathon worden aangeboden aan de teams. Daarbij is samenwerking belangrijk: het is de verwachting dat teams in de identity track hun oplossingen zullen verbinden met een of meer van de oplossingen uit andere tracks. Veel andere tracks zullen immers ook behoefte hebben om hun gebruikers (individuen en bedrijven) betrouwbaar te kunnen identificeren. Tenslotte speelt ook het verkennen en oplossen van juridische uitdagingen voor SSI een rol. In een paneldiscussie met internationale SSI expert Christopher Allen, het ministerie van BZK, gemeente Utrecht en ABN AMRO werden de pijnpunten van digital identity verder uitgediept.


Op dag twee was vooral de keynote speech van Christopher Allen een inspiratie voor alle teams om met self-sovereign identity aan de slag te gaan. Allen onderkende dat Legally Enabled Self-Sovereign Identity nu vooral veel aandacht krijgt van overheden en bedrijven (ook in Nederland), maar benadrukte dat ook volledig trustless digital identity, gedreven door de open source community, niet uitgesloten moet worden, omdat het een belangrijk gereedschap kan zijn tegen onderdrukking en uitsluiting.


Gedurende Odyssey Connect zijn we al benaderd door veel enthousiaste teams en aanbieders van identity services en self-sovereign identity technologie. Heb je ook interesse om mee te doen met de hackathon of je product of dienst op het gebied van SSI aan te bieden aan de teams tijdens de hackathon? Neem dan contact op met odyssey@dutchblockchaincoalition.org

Video

Alles opgenomen sessies zijn op Youtube te bekijken