Ga naar inhoud
Versneld kennis vernieuwen

Versneld kennis vernieuwen

Nieuwe technologieën en de kennisbehoefte en vaardigheden die nodig zijn om deze verder te brengen zijn continue in beweging. De ontwikkelingen rondom blockchain zijn daar geen uitzondering in.


Blockchain is een technologie die de bestaande bedrijfs- en industrie modellen in de basis sterk kan veranderen, de kennisbehoefte binnen de verschillende markten stopt daarom niet bij technische kennis. Er ontstaan nieuwe vraagstukken en uitdagingen die bredere implicaties hebben. Dit vereist andere samenwerkingen en professionals die zich kunnen bewegen binnen juridische vraagstukken, veranderende bedrijfsmodellen, risicobeheersing en technologische ontwikkelingen. De Dutch Blockchain Coalition zet zich daarom in als partij om eventuele ontwikkelingen en trends te herkennen en deze breed te delen met alle geïnteresseerde partijen.


Dit onderzoek door de DBC is de afgelopen drie jaar (2017, 2018, 2019) gedaan. Middels enquêtes onder organisaties en interviews met experts naar de nieuwe kennisbehoeften die zich binnen de markt ontwikkelen. Dit onderzoek is aangevuld met een competentiebehoefte-onderzoek waarin expliciet aandacht is besteed aan de ontwikkeling van human capital en de rol van scholing.


Uit de onderzoeken over de afgelopen jaren komen interessante zaken naar voren. Betreffende de kennisbehoefte is net als in de afgelopen jaren een even duidelijke vraag aan de technologische kant (IT, coderen) als aan de bedrijfsmatige en juridische kant. Wat in dit rapport is opvalt is het groeiende belang van vakmensen die naast hun eigen vakgebied kennis en begrip hebben van aangrenzende vakgebieden. Het volwassener worden van blockchain implementaties zorgt ervoor dat er een grotere behoefte ontstaat aan kennis over de impact van de technologie op bedrijfsmodellen.


Lees hier het volledige rapport


Nieuws

over het bericht: DBC Deep Dive: Draait de politieke wind in de VS voor crypto?
12 juni 2024

DBC Deep Dive: Draait de politieke wind in de VS voor crypto...

over het bericht: Meld je aan voor de DBC Slotconferentie 1 juli 2024
29 mei 2024

Meld je aan voor de DBC Slotconferentie 1 juli 2024

over het bericht: Company Passport Lunch & Talk with Entrepreneurs
27 mei 2024

Company Passport Lunch & Talk with Entrepreneurs