Ga naar inhoud

Victor van der Hulst nieuwe coalitiemanager Dutch Blockchain Coalition

Victor van der Hulst is per 1 december 2022 van start gegaan als nieuwe coalitiemanager van de Dutch Blockchain Coalition. Hij volgt daarmee Peter Verkoulen op die de afgelopen drieënhalf jaar die rol heeft vervuld.


Van der Hulst: “De afgelopen jaren is een stevige basis gelegd voor de voorwaarden voor de toepassing van blockchain en andere decentrale technologieën en zijn er mooie stappen gezet in de ontwikkeling van Self-Sovereign Identity en de human capital agenda. Nu de adoptie van blockchain en andere decentrale technologieën verder gevorderd is, komen we ook met de DBC in een nieuwe fase. De tractie die we momenteel zien binnen de recent opgestarte thema’s Gezondheid & Zorg en Veiligheid onderstrepen dat. Ik kijk ernaar uit om met partners de verkenningen en toepassingen van de afgelopen jaren te gaan opschalen en verder uit te rollen en zo gezamenlijk met het ecosysteem blockchain for good verder handen en voeten te geven.”

Verkoulen: “Sinds de zomer van 2019 heb ik leiding mogen geven aan de DBC. Doorbouwend op het fundament van anderen, heb ik samen met het team de DBC verder vorm en inhoud mogen geven. Eerst naar een meer use case gedreven aanpak, daarna in een themagerichte aanpak rondom het missiegedreven innovatiebeleid van de overheid. Vraagstukken rondom digitale soevereiniteit van individuen en organisaties komen tegenwoordig dagelijks voorbij. De DBC kan zeker haar steentje bijdragen, niet alleen gericht op technologie om digitale soevereiniteit mee te realiseren, maar zeker ook door het maatschappelijke debat verder aan te jagen. Daar ligt ook een belangrijke verbinding naar Gaia-X, waar ik me vanaf 1 januari helemaal op zal gaan focussen. Ik draag het estafettestokje vol vertrouwen over aan Victor en wens hem en het team heel veel succes bij de volgende stappen!”

Victor van der Hulst heeft ruim 20 jaar ervaring als programmamanager en consultant op het gebied van blockchain, smart contracts en software development. Hij is programmamanager bij Spark! Living Lab, een consortium onder leiding van hogeschool Windesheim dat zich bezighoudt met applicaties rondom het veilig en vertrouwd uitwisselen van data in supply chains en logistiek. De projecten binnen dit Lab zijn erop gericht de uitdagingen voor het MKB met betrekking tot data-delen te identificeren en te overbruggen. Spark! Living Lab is eerder dit jaar toegetreden als DBC hub.


De missie van de DBC is om gebruiksscenario's van blockchain en andere decentrale technologieën te verkennen en toepassingen te stimuleren. Daarbij ligt de focus op de aangewezen domeinen van de topsectoren: onze thema’s. Dat doet de DBC door de innovatiekracht in Nederland bij elkaar te brengen. Zo realiseren we een breed gedragen mandaat met slagkracht voor maatschappelijke en economische waarde en impact. Daarmee draagt de DBC bij aan het versnellen van de inrichting van de decentrale infrastructuur binnen Nederland.