Ga naar inhoud

WBNoDE nieuwe partner Dutch Blockchain Coalition

De DBC verwelkomt met enthousiasme nieuwe partner WBNoDE.

WBNoDE gelooft in een economie waar mensen, organisaties en machines naadloos peer-to-peer met elkaar samenwerken in een gedistribueerd digitaal netwerk dat zorgt voor controleerbaarheid en transparantie. Zij helpen bedrijven om deze nieuwe wereld te verkennen, use-cases te ontwerpen en te implementeren, geven advies over (blockchain)technologie, projectmanagement, business case en regelgeving, en helpen partijen deel te worden van de gedecentraliseerde samenleving.

Jacob Boersma, mede-oprichter van WBNoDE: “Wij zijn in de afgelopen jaren zeer actief geweest in de DBC thema’s Self-Sovereign Identity en Energie & Duurzaamheid. We zijn ervan overtuigd dat start-ups, overheden, onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven actief bij elkaar gebracht moeten worden om met decentrale technologie de grote problemen van de huidige tijd op te kunnen lossen.”

Over WBNoDE


De klanten van WBNoDE variëren van tech start-ups tot grote corporates zoals Philips, KLM en Bosch maar ook overheden, de Verenigde Naties en de Europese Commissie. Sinds 2021 werkt WBNoDE met klanten uit de olie- en gasindustrie aan een op blockchaintechnologie gebaseerd systeem voor carbon credit tokens, dat bij kan dragen aan de energietransitie en emissiereductie door betrouwbare claims te registreren die voor iedereen controleerbaar zijn.

Ook partner worden?

Nieuwe deelnemers kunnen lid worden in verschillende vormen van partnerschap. Kijk hier wat de mogelijkheden zijn. Geïnteresseerde organisaties die willen toetreden tot de Dutch Blockchain Coalition nodigen we uit contact op te nemen.