Ga naar inhoud

Wetenschappelijk onderzoek door Hogeschool van Amsterdam naar menselijke waarden in DLT systemen

De Dutch Blockchain Coalition is aangesloten als consortium partner bij een initiatief van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) voor wetenschappelijk onderzoek naar menselijke waarden in Distributed Ledger Technology (DLT) systemen binnen (shared) resource communities. Onlangs heeft de HvA een onderzoeksvoorstel ingediend: ‘Charging the Commons. Towards a situated design approach for the development of digital ledger technologies to empower resource communities’ en het projectvoorstel is door regieorgaan SIA gehonoreerd.

Het project zal zich richten op hoe ontwerpers van DLT systemen menselijke waarden mee kunnen nemen in het ontwerp en implementatie van DLT systemen. Hier is 2 jaar toegepast onderzoek naar gedaan en er zijn een aantal interessante design dillema’s naar voren gekomen. Dit onderzoek is medegefinancierd door Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Zie hieronder de video:

In het vervolgonderzoek wil HvA concreter kijken hoe er meer handelingsperspectief aan de ontwerpers geboden kan worden door ze tools en kennis te geven over hoe een DLT systeem te ontwerpen waar menselijke waarden in zijn meegenomen. Dit zullen zij doen door samen te werken met een aantal kennisinstellingen, MKB bedrijven en (shared) resource communities.

Community of Practice

Om een bredere cirkel van MKB-bedrijven en andere partijen bij het onderzoek te betrekken en hen in een peer-learning traject te laten delen in de opgedane inzichten, is in het project een community of practice (CoP) opgericht van MKB-bedrijven, branche en kennisorganisaties; waaronder de Dutch Blockchain Coalition en Dutch Digital Design Agencies, het Commons Network, het Planbureau voor de Leefomgeving, Het Nieuwe Instituut, Waag (MKB), de Zwijger, ThingsCon (MKB) en het Media Architecture Institute.

De CoP-partners stellen hen in staat om kennis en ervaringen van uiteenlopende partijen mee te nemen in het onderzoek, en om de resultaten te verspreiden en te laten landen in het bredere werk- en beroepenveld. Via workshops, ronde tafels, design challenges en onderzoekssymposia worden zij bij het onderzoek betrokken. Begin van het nieuwe jaar zal er een eerste kick-off sessie plaatsvinden.

Wil je meer informatie over dit project, dan kun je contact opnemen met Wouter Meys


Wil je meer over de Dutch Blochcain Coalition, neem dan contact op met:
over het bericht: Victor van der Hulst

Victor van der Hulst

Coalitiemanager